• جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۰:۱۵
    گزارش:
    دورنانیوز - سرویس تاریخی و فرهنگی: ،پل قطور به عنوان بزرگترین پل هوایی ریلی خاورمیانه، در مسیر راه آهن ایران و ترکیه در شهر قطور از توابع شهرستان خوی قرار دارد. این پل با طبیعت بکر و زیبای خود سر ساله گردشگران زیادی را برای بازدید به خود جذب می کند.