• دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۰
    بررسی دورنانیوز:
    دورنانیوز - سرویس سیاسی و اجتماعی: طرح تغییر نام قره‌باغ به آرتساخ که آغاز اقدام برای انکار هویت شیعی مردم این منطقه است، اقدامی مشکوک است و سکوت اعضای گروه مینسک به عنوان میانجی رسمی مناقشه قره‌باغ وعدم واکنش به طرح تغییر نام این منطقه، بسیار قابل تامل است.