• شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴
    بررسی دورنانیوز:
    دورنانیوز سرویس دریاچه اورمیه: بیماری های پوستی تنفسی و فشار خون مشکلات کلیوی و سرطان و آمار نگران کننده ی این بیماری ها در آذربایجان یقینا ارتباط غیر قابل انکاری با دریاچه ی اورمیه داشته و خواهد داشت که متمئنا متخصصین این امر میتوانند در این مورد آمار دقیق تر و موردی تری را ارائه دهند.