• چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰:۳۴
    دورنانیوز - سرویس تاریخی و فرهنگی : سفر به طارم، سفر به سرزمین رنگارنگ ایران و سفر به طبیعتی بکر و دست نخورده، چنان لذت بخش است که ساعت ها باید به نظاره ی زمین های رنگارنگ و غروب آفتاب نشست. آرامشی که همه جا را فراگرفته سرشار از گفته های ناگفته ایست که بازگو کننده ی تاریخ و سرنوشتش است. دل به جاده بسپارید، بروید به سرزمینی از دنیای رنگارنگ، به سرزمینی که به هندوستان ایران شناخته شده و یکی از محبوب ترین شهرهای توریستی ناشناخته ی ایران در میان گردشگران است.