• شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۳
    دورنانیوز - سروییس ورزش آذربایجان: ا هواداران صحبت بی تعارفی دارم،شرایط باشگاه امسال بسیار فرق دارد،بودجه امسال باشگاه نصف فصل گذشته میباشد با این حساب شرایط جذب بازیکنان چه جوان چه بومی برای ما سخت بود به لطف والیبال خیز بودن شهرمان بازیکنان بومی خوبی داریم که با شرایط امسال باشگاه کنار آمدند و تیم را تنها نگذاشتند،با اضافه شدن امیر خداپرستی و روزهای آینده فرهاد پیروت پور،و صد البته با تلاش باشگاه جهت رفع مشکل مرتضی شریفی تیم اورمیه کامل خواهد شد،ما بیشتر از سال های قبل به حمایت سرمایه های شهرمان نیاز داریم، هواداران باید بدانند قطع یقین موتور محرک امسال تیممان هستند، امسال شرایط را بهتر درک کنند و ...