• چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۵
    آزادی رسانه ای که میگن یعنی این!
    دورنانیوز - سرویس تاریخی و فرهنگی : بعد از افتتاح نمایشگاه خبرگزاری و مطبوعات آذربایجان غریب برچسب فیلترینگ بر روی بنر معرفی غرفه ی گروه رسانه ای یول زده می شود، در حالی که رسانه های نزدیک به اهل فیلترینگ از جمله کورد پرس و ... در کمال آزادی و فراغ بال خودنمایی می کند و مخاطبین خاص خود را پذیرا میباشد.