• شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۵
    بررسی دورنانیوز:
    دورنانیوز - سرویس تاریخی و فرهنگی: در ديوان نسيمي همچون ديگر شاعران مشرق زمين، پند و اندرز و درسهاي اخلاقي و آموزشي فراواني به چشم مي‌خورد، نسيمي نيز رفتارهاي نيك و اخلاق پسنديده‌ي مردم را تمجيد كرده و رفتار ناشايست مردم را به انتقاد مي‌گيرد.