• شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹
    دورنانیوز - سرویس ورزش آذربایجان: در روزهای اخیر شاهد برگزاری لیگ بین باشگاهی شهرستان اورمیه با نام جام فجر بودیم،که این مسابقات از دو جهت حائز اهمیت بود. مورد اول عملکرد و برنامه ریزی هیات تکواندوی اورمیه بود که توانست پس از مدتها طلسم عدم اجرای مسابقات را شکسته و با برنامه ریزی نسبتا خوب این مسابقات یک روزه را برگزار نماید.اما نکته حائز اهمیت دیگر یک تحول خوب در استعداد یابی و قهرمانی بود. قهرمانانی که در سالهای گذشته در سطح شهرستان،استانی و کشوری عرض اندام نمودند و مدال آور شدند در این مسابقات میدان را به حریفان واگذار کرده و شکست راپذیرا شدند.