• شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۷
    بررسی یک رخداد :
    دورنانیوز - سرویس تاریخی و فرهنگی: ما ۱۱۰ سال است که با انقلاب مشروطیت فاز صفر استقرار دولت مدرن و ورود جامعه مان به دنیای مدرن را کلید زده ایم. اما همچنان حکومت در ایران – قبل و بعد از انقلاب اسلامی – تا تحقق دولت مدرن فاصله‌ها دارد و جامعه‌مان هنوز در سردرگمی دوره گذار به سر می‌برد.
  • پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۵
    یادداشت؛
    دورنانیوز - سرویس سیاسی و اجتماعی: باید قبول کرد که تنبلی جامعه ایرانی و به دنبال آن اشتغال به شغل‌های همچون دلالی هیچ عایدی برای جامعه نداشته جز عدم ایجاد فرهنگ کار، تولید و نهایتاً عدم صنعتی شدن و عدم پیشرفت .