• یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۶
    ما گول خورده ایم... !
    دورنانیوز - سرویس سیاسی و اجتماعی: شاید امروزها در فضای مجازی کلیپ آن فرزند خلف آذربایجان را دیده اید که با لهجه تمام و اصیل تورکی با رسانه میلی صحبت می کند و نفر اول ریاضی کشور می شود!. آری ما با همین لهجه به دنیا می آییم و با همین لهجه می میریم و بقول ستارخان خاک می خوریم و خاک نمی دهیم همانطوریکه سیف الاسلاممان نامیدند و سرباز وطن! اما شما چه کردید ؟ به کدام وعده انتخاباتی تان عمل نمودید؟ هیچ ! راست گفتند که ما گول خوردیم ! به همین فرماندارتان یا صحیح تر فرماندار عزیزمان ، هم که از جنس همین مردم بود و اتفاقا سخت لهجه هم داشت بارها گفتیم که گول این برادران حزبی را نخورد آخر ما آزموده ایم هر دو رنگش را !.