• سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷
    آخرین نفس نگین آذربایجان:
    دورنانیوز سرویس دریاچه اورمیه : براساس آمار کاهش بارندگی‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در طی ۶۷ سال گذشته بی سابقه اعلام شده همچنین در حال حاضر یک میلیارد مترمکعب آب در بستر دریاچه وجود دارد که تنها معادل ۳۵ درصد بستر دریاچه را پوشانده و می توان با صراحت اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد دریاچه‌ی ارومیه خشک شده است.