کدخبر : 35522
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲
فاقددیدگاه

بررسی میزان وجودشاخصه‌های سینمای بومی ومستقل آذربایجان درفیلم های راه یافته به جشنواره تبریز

دورنانیوز - سرویس تاریخی و فرهنگی : نخستین جشنواره‌ی فیلم تبریز فرصتی را فراهم آورد تا به بررسی میزان وجودی شاخصه‌های سینمای بومی و مستقل آذربایجان در فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره بپردازیم. در این راستا 9 شاخصه برگزیدیم و هر کدام را طبق توضیحات آتی از صد امتیاز، سهمی قائل گشتیم.

دورنانیوز – مهدی میمندی:انسان در طول سالیان توانسته است اکثر نقاط زمین را به تسخیر خویش درآورد. با این همه هر انسانی، هر نقطه از زمین را نمی‌تواند متعلق به خویش بداند و شاید زمین نیز به همین منوال! جغرافیایی خاص، انسان‌هایی خاص را در خود جای داده است. آن انسان در آن جغرافیا تنی فرض می‌شود و انسانی مسافر، ناتنی! آبا و اجداد انسان ابتدا با خاک و آب آن جغرافیا به نسل خویش دوام می‌دهد و کاشانه‌اش از خاک آن جغرافیا وام می‌گیرد، بامی بر سرش برای در امان ماندن از گزند سرما و گرما فراهم می‌آورد. خاک و آب رفتارش را می‌سازند. خوی و آداب برای خویش فراهم می‌کند، آیینی منطبق بر محیط و اطراف خویش می‌گزیند، ادبیات، هنر، فولکلورش را سینه به سینه انتقال می‌دهد و… آنگاه انسان به آن جغرافیا تعلق می‌یابد و جغرافیا متعلق به او می‌شود. بوم در لغت به معنی منطقه و ناحیه آمده است، اینک انسان قصه‌ی ما بومی آنجا نام می‌گیرد.
با آنچه که از سینما مشق کرده‌ایم، سینمای بومی را از فرهنگ تا هنر، از رفتار تا فولکلور، از آداب تا تفکر و … تصور می‌کنیم.
نخستین جشنواره‌ی فیلم تبریز فرصتی را فراهم آورد تا به بررسی میزان وجودی شاخصه‌های سینمای بومی و مستقل آذربایجان در فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره بپردازیم. در این راستا ۹ شاخصه برگزیدیم و هر کدام را طبق توضیحات آتی از صد امتیاز، سهمی قائل گشتیم. برای ترکی بودن اسم فیلم به عنوان ویترین اولیه‌ی فیلم بنا به ترک بودن مردم آذربایجان ۱۴ امتیاز، زبان ترکی برگزیده برای دیالوگ یا نریشن و … فیلم را به دلیل بار قوی معنایی، فرهنگی، آداب و … موجود در زبان، ۲۵ امتیاز، ارتباط بومی موضوع و تم فیلم را ۲۰ امتیاز، اسامی کاراکترها را ۴ امتیاز، موسیقی بومی مورد استفاده در فیلم را ۷ امتیاز، محل تولید اثر را ۴ امتیاز، لباس و چهری بومی موجود در فیلم را ۴ امتیاز، المان‌های بومی مشهود در فیلم را ۵ امتیاز و عوامل تولید اثر را به تفکیک بررسی و در کل ۱۷ امتیاز قائل گشتیم. بنا بر ترک بودن ساکنین بوم، سه مورد اول را تعمداً ۵۹ امتیاز در نظر گرفتیم تا نسبت به بقیه تأثیر بیشتری بر آمار گذارده باشند.
در نهایت، فیلم‌های داستانی ۵۹ درصد کل شاخصه‌ها، فیلم‌های بخش ویژه ۷۴ درصد، فیلم‌های مستند ۷۵ درصد و فیلم‌های تجربی و انیمیشن ۳۰ درصد را مطابق شاخصه‌های تعریف شده یافتیم. با احتساب اینکه برخی فیلم‌های داستانی دارای فیلمنامه‌ی ترکی بودند، ولی نام فیلم مغایر با آن بود، لذا در این شاخصه ۳۱ و در ترکی بودن دیالوگ ۵۶ و در موضوع ۴۱ درصد با شاخصه‌های فیلم بومی سازگار بودند. بقیه‌ی آمار را می‌توانید در جداول جداگانه مشاهده فرمایید.
بحثی دیگر برای سینمای مستقل تأمین هزینه‌های مربوط به تولید فیلم بود که از بین ۴۸ فیلم پخش شده، ۳۵ فیلم از طریق سرمایه‌گذاری شخصی و یا اسپانسر شخصی، ۱۱ فیلم از طریق انجمن‌های سینمایی و یا ارگان‌های دولتی و ۲ فیلم با مشارکت بخش خصوصی و ارگانی تأمین هزینه شده بودند.
در خصوص تأمین تجهیزات فیلمبرداری ۱۷ فیلم از تجهیزات شخصی استفاده، سه مورد استفاده از تجهیزات خصوصی استانی و تأمین بخشی از تجهیزات از تهران و مابقی تأمین مشترک خصوصی و دفاتر اجاره تجهیزات خصوصی و انجمن‌های صنفی بودند.

تهیه و تنظیم جداول: مهدی میمندی

0
امتیاز:
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما