کدخبر : 34341
یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۱
فاقددیدگاه
گوزل اورمو؛ قارلی هاوادا

گزارش تصویری از زیبایی های بارش برف در پایتخت فرهنگی آذربایجان

دورنانیوز - سرویس سیاسی و اجتماعی: بارش شدید برف در اورمیه زیبایی های دو چندانی به زیبا شهر اورمیه که به عنوان پایتخت فرهنگی آذربایجان شناخته میشود داده است که تصاویر زیر گوشه ای از این زیبایی هارا به نمایش میگذارد.

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(2).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(3).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(1).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(5).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(6).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(8).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(9).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(10).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(14).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(11).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(20).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(18).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(16).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(21).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(22).jpg

 

بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه

 

3+
امتیاز:
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما