کدخبر : 32607
دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۴
فاقددیدگاه
مرور صفحات تاریخ:

روزشمار تاریخ آذربایجان/ وقایع اول شهریور ماه

دورنانیوز - سرویس تاریخی و فرهنگی : وقایع و حوادث اول شهریور ماه تاریخ آذربایجان به شرح زیر منتشر میشود.

به گزارش دورنانیوز ؛
۱/۶/۱۲۸۶٫ش(۱۵رجب ۱۳۲۵٫ق)

 

روزشنبه.روزنامه انجمن با انتشار روزانه توسط سید علی اکبر ازخانواده وکیلی ها ومیرزا محمود غنیزاده سلماسی درچاپخانه سعید سلماسی در مغازه ای مجید الملک تبریز چاپ ومنتشر می گردید.دفتر این روزنامه پس ازچهار سال فعالیت میر هااشم دوه چی از مخالفان مشروطه وبه دست سواران قره داغی ومرندی غارت می شود.نشریه تا تاریخ ۱۸شهریور ۱۲۸۶٫ش برابر شعبان ۱۳۲۵٫ق منتشر می گردد.

 
۱/۶/۱۲۸۷٫ش(۲۵رجب ۱۳۲۶٫ق)

 

روز یکشنبه.کشته شدن حاجی جلیل مرندی در مقابل ساختمان انجمن تبریز.حاجی جلیل بار اول از مرند وبار دوم از ماکو به عنوان نماینده به عضویت انجمن ایالتی برگزیده شده بود.وکلای انجمن تبریز در انجمن مقدسه گرد هم می آیند تا ازنتیجه مذاکرات عین الدوله نماینده استبدادیان واجلال الملک نماینده مردم مشروطه خواه تبریزباخبر شوند حاجی جلیل وارد انجمن میشود ومیر یعقوب رئیس انجمن ماکو اورا فردی شرور وخائن معرفی می کند، پس ازاندکی حاجی جلیل با حاجی علی قراجه داغی در حال ترک انجمن بودند ودر نزدیکی کلیسای قدی ارمنیان در تبریز توسط یک نفر از پشت هدف گلوله قرار گرفته وبر زمین می افتد تا به منزلش برسانند فوت می کند.

 
۱/۶/۱۲۸۸٫ش(۷شعبان ۱۳۲۷٫ق)

 

روز دوشنبه.انتشار اولین شماره روزنامه “ایران نو”که جزواولین روزنامه های جنبش آزادایخواهی ایران بود که توسط افراد سرشناس سوسیال دموکرات ها (حیدر خان عمواوغلوومحمدامین رسول زاده)اداره می شد.سردبیری آن با محمد امین رسول زاده وصاحب امتیاز روزنامه نیزبه نام سید محمد شبستری (ابوالضیا)بود.این روزنامه بزرگترین ومهم ترین نشریه یومیه ایرانی بود که دراندازه روزنامه های اروپایی انتشار وسبک روزنامه نگاری اروپایی را وارد ایران کرده بود که بعدها سرمشق مطبوعات دیگر می شود واز نظر پرمایگی وفن روزنامه نگاری در مقامی بی همتا بود.این روزنامه همیشه در مطالب خود به سنت پرستان وطرفداران سیاست ارتجاعی روس ها می تاخت.

 
۱/۶/۱۲۸۹٫ش(۱۷شعبان۱۳۲۸٫ق)

 

روز چهارشنبه .صمد خان شجاع الدوله به حمایت ازمحمد علیشاه متجاوز از ۲۰۰۰نفر سواره وپیاده را گرد هم جمع کرده بود ودر دهخوارقان “طوفارقان” با مجاهدین مشروطه درگیر می شود.نیروهای مجاهدان صمد خان شجاع الدوله را شکست سختی می دهند واین بار روس ها به طور علنی ومستقیم از صمد خان حمایت اشکار می کنند.

 
…آشیق قربانی .قربانی ازشاعران برجسته آذربایجان در قرن دهم هجری واز بنیان گذاران نهضت ادبی شاه اسماعیل ختایی بود.اودرروستای دیریلی از توابع تبریزبه دنیا آمده ودر شیروان می زیسته است وبه همین دلیل اورا بیشترشیروانی می شناسند.دیوان پرحجم وی در زمینه های مختلف شعری نشان از خلاقیت، ابتکار وذوق شاعرانه وی را دارد.

با توجه به دیوانش او جز شاعران کلاسک آذربایجان به شمار می رود وضبط بیشتر اشعارش در سینه مردم وآشیق ها سبب شده است اورا یکی ازرهبران اشیق ها در طول تاریخ ادبیات این سرزمین بدانند.موقعیت اودرادبیات کلاسیک وآشیق لار عظمت وبزرگی این شاعر والا مقام را میرساند.وی دردربار شاه اسماعیل صفوی خدمت کرده ودر جنگ چالدران اسیر و۱۰سال دراسارت عثمانی ها بوده است که در سال ۹۳۱٫ش(۱۵۲۴٫م)آزاد شده به دیدار شاه اسماعیل به تبریزمی اید که متاسفانه با خبر مرگ شاه اسماعیل مواجه می شود.

 

 

 

 

0
امتیاز:
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما