کدخبر : 215
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۲ - ۲۲:۵۱
۸۶ دیدگاه

نقدی هرچند دیر بر سخنرانی علی اکبر رائفی پور در رابطه با نژاد آذربایجانیان

دورنانیوز- سرویس سیاسی و اجتماعی: گویا هدف اصلی سخنرانی رائفی پور نه مبارزه با فراماسونری، بلکه مبارزه با هویت ترکان آذربایجانی و دامن زدن به تفکرات و ادعاهای جریانات پان آریائیسم در رابطه با هویت ترکان آذربایجانی و مربوط ساختن آنان به نژاد ساختگی آذری میباشد.

به گزارش دورنانیوز، علی اکبر رائفی پور که در طول چند سال اخیر با سخنرانی ها و نظریه پردازی های خویش در محافل مختلف در رابطه با شیطان پرستی ،فراماسونری،صهیونیزم و مواردی از این قبیل به یکی از چهره ی های شناخته شده در میان صاحب نظران و علاقه مندان به این مبحث مبدل گشته و از خود به عنوان آنتی صهیونیزم یاد میکند،در یکی از سخنرانی های خویش در سال ۱۳۹۰ و ظاهرا در رابطه با فراماسونری و عقاید ماسون ها ،ابتدا با تشریح علامت دست شیطان یا بز شاخدار (هورن هند کورناتوئه) و توصیف ساختار فیزیکی آن،بنا به شباهت ظاهری این علامت به علامت بُزقورد(گرگ خاکستری)که از هزاران سال قبل به عنوان نشانه ی عمومی ترکان اغوز مورد استفاده قرار گرفته و قدمتی بس دیرین تر از بز شاخدار شیطان پرستان و ماسون ها دارد،این نکته را یاد آور میشود که نباید در مناطق ترک نشینی همچون؛آذربایجان ایران،جمهوری آذربایجان و ترکیه کسی را که از علامت بزقورد استفاده میکند به شیطان پرستان ربط داده و وی را یک ماسون دانست.تا این قسمت از سخنرانی ایشان تمامی مطالب و نکات ذکر شده کاملا صحیح میباشد.

اما اصل موضوع از آن جایی شروع میشود که جناب استاد رائفی پور که گویا هدف اصلی سخنرانیشان نه مبارزه با فراماسونری، بلکه مبارزه با هویت ترکان آذربایجانی و دامن زدن به تفکرات و ادعاهای جریانات پان آریائیسم در رابطه با هویت ترکان آذربایجانی و مربوط ساختن آنان به نژاد ساختگی آذری میباشد،با ذکر این مطلب که ماسون ها این علامت را میان ترک ها رواج داده و آن را به عنوان نشانه ی ترک ها قرار داده اند،عملا پرده از معلومات ناقص و مغرضانه ی خویش برداشته و علامتی را که از هزاران سال پیش و مطابق با افسانه های باستانی رایج میان ترکان اغوز ایجاد و سینه به سینه و نسل به نسل میان آنها و به ویژه ترک های آذربایجانی که از اصیل ترین دسته های ترک های اغوز میباشند گشته و به عنوان نمادی عمومی میان آن ها رایج شده است را برگرفته از علامتی میداند که در طی قرون ۱۶ و ۱۷ و بعد از عصر اصلاحات اروپا توسط ماسون ها ایجاد و میان شیطان پرستان رایج شده است! حال این سوال پیش می آید که استاد رائفی پور،شما که هنوز نمیدانید تکواژ «بُز» در واژه ی بزقورد به معنای خاکستری است یا یخ!و از قدمت علامت بزقورد و فلسفه ی وجودی آن اطلاعی ندارید،پس چگونه این دو علامت را که یکی مربوط به گرگ و دیگری مربوط به بز میباشد یکی دانسته و با ارائه ی اطلاعات نادرست به مخاطبان خویش باعث ایجاد نوعی ابهام و سردرگمی در اذهان عمومی میشوید و به طور غیر مستقیم قشر عظیمی از ملت ایران و سایر ترک های اغوز را شیطان پرست و ماسون میدانید؟!؟آیا ادعای ترویج علامت بزقورد در میان ترک ها توسط ماسون ها میتواند معنایی جز ماسون بودن ترک ها داشته باشد؟

ایشان که استارت مطالب ضد ترکی شان را با مرتبط ساختن نشانه ی بزقورد و بز شاخدار به یکدیگر زده و زمینه را برای بیان تفکرات نشات گرفته از قومیت گرایی و ترک ستیزی خویش را در ذهن حاضرین در سخنرانی فراهم کرده اند،مستقیما وارد مبحث مطرح شده توسط احمد کسروی،این تاریخ ساز منسوب به حکومت طاغوتی و قومیت ستیز پهلوی که به تعبیر امام خمینی (ره) فردی فتنه انگیز  ابله و بیخرد و بیچاره و تهی مغز و گزاف گوی روشن و دروغ پرداز آشکار میباشد،شده و با اظهار تاسف از عدم پرداختن به این موضوع در ایران(!!!)،ادعا میکند که آذری ها (آذربایجانیان) هیچ سنخیتی با ترک ها نداشته و باید این دو را از هم جدا دانست!

وی که کاملا از مبحث فراماسونری و شیطان پرستی خارج شده و به هویت سازی و تاریخ سازی برای میلیون ها ایرانی و دیگر آذربایجانیان مشغول شده است،ادعا میکند که اصل و نسب ترک ها به چینی ها و مغول های برمیگردد و آذری ها صد در صد اصل و نسبی ایرانی دارند!این که آذربایجانیان اصلیتی ایرانی دارند،شکی نیست،چرا که ایران از هزاران سال پیش سکونتگاه اقوام مختلفی بوده و میباشد و قومیت های مختلف از جمله آریائی تباران و ترک تباران و …در سرزمین کهن ایران که قدمتی بس دیرین تر از تاریخ ۲۵۰۰ساله ی آریایی دارد،زیسته اند و هر یک در دوره های زمانی خاص حکومت را به دست گرفته و حکمرانی کرده اند،اما این که ترک ها در اصل همان مغول ها و چینی ها باشند،ادعایی بس مضحک و بچه گانه است که تنها در طول سال های اخیر توسط قومیت گرایان آریایی و با هدف اثبات ادعای دروغین تغییر زبان آذربایجانیان با حمله ی مغول ها به ایران مطرح شده و بارها و بارها و به ویژه در کتاب ارزشمند مرحوم دکتر زهتابی با ارائه ی اسنادی معتبر به کلی رد شده و از درجه ی اعتبار ساقط شده است! به راستی روشنفکرانی هم چون استاد رائفی پور چه نقطه ی مشترکی میان مغول ها و ترک ها یافته اند که این گونه محکم و استوار ترک ها را مغول و چینی خوانده و هویت آذربایجانیان را انکار میکنند؟آیا زبان مغولی با ترکی شباهتی دارد؟یا زبان چینی؟اگر مغول ها یا چینی ها زبان به اصطلاح آذری رایج در منطقه ی آذربایجان را نابود و زبان خویش را جایگزین آن کرده اند،پس چرا امروزه مردم آذربایجان به زبانی غیر از زبان مغولی یا چینی تکلم میکنند؟چرا با وجود درک قسمتی از سخنان یک ترک زبان قزاق توسط یک ترک آذربایجانی،هیچ از یک از واژه های به کار گرفته شده توسط یک مغول یا چینی که از لحاظ جغرافیایی تقریبا با ترک های قزاق هم منطقه محسوب میشوند،توسط یک ترک آذربایجانی درک نمیشود؟اگر به قول شما و هم فکرانتان زمانی آذربایجانیان آریائی بوده باشند،پس چرا قوم به اصطلاح وحشی هم چون مغول ها توانستند فرهنگ ضعیف خویش را بر فرهنگ غنی و با اصالت آریایی مسلط ساخته و هویت آذری های آریائی و با فرهنگ را نابود سازند؟چگونه میشود در طول چندین سال حکومت و آن هم در زمانی که هیچ گونه دستگاه ارتباط جمعی و رسانه ای فراگیر هم چون رادیو،تلوزیون،اینترنت و … همانند امروز وجود نداشته است،مغول های بی فرهنگ هویت میلیون ها آذربایجانی را تغییر داده و زبان خویش را جایگزین زبان آذری مورد ادعای شما کنند؟ به نظر شما که به استناد وجود تعداد انگشت شماری روستا در اطراف خلخال و مرند که به زبان تاتی و نه آذری سخن میگویند،ادعای خود در رابطه با زبان دروغین آذری ثابت میکنید،چه طور میشود که زبان سرزمین بزرگی هم چون آذربایجان توسط مغول ها و چینی ها از آذری به ترکی تغییر می یابد،ولی زبان چند روستا آن هم در مناطق مختلف آذربایجان تغییر نمی یابد؟شما که فرق نژادی و زبانی مابین چینی ها و مغول ها با ترک ها را نمیدانید،چگونه به خود اجازه میدهید تا با اطلاعات آغشته به آریایی گرایی و ترک ستیزی خویش،هویت و اصلیت قومی را زیر سوال ببرید که از وارثان حقیقی فرهنگ ترکان اغوز میباشند؟به نظر شما آیا فرهنگ آذربایجانی که ادامه و بخشی از فرهنگ ترکان اغوز میباشد نیز توسط چینی ها و مغول ها به اصطلاح بر آذری ها تحمیل شد؟آیا موسیقی آشیقی یا همان اوزانی که تنها میان ترکان اغوز رواج داشته است نیز توسط مغول هایی که زمین تا آسمان با ترک ها تفاوت زبانی و نژادی دارند،در آذربایجان رواج یافته و امروزه تبدیل به مهمترین نشانه ی آذربایجان و از اصیل ترین موسیقی های جهان شده است؟اگر این گونه باشد پس چرا اکنون هیچ گونه نشانه ای از موسیقی آشیقی در میان مغول ها دیده نمیشود؟

رائفی پور بعد از مطرح کردن این ادعا وارد موضوع زرتشت و زادگاه او میشود و او را متولد آذربایجان میداند.این مطلب هم کاملا صحیح میباشد چرا که بسیاری از محققین و باستات شناسان، اورمیه،این شهر زیبای واقع در شمالغرب ایران که لقب پایتخت فرهنگی آذربایجان را از سوی صاحب نظران به خود اختصاص داده است،محل تولد زرتشت دانسته و او را یک آذربایجانی میدانند.ولی استاد رائفی پور با اشاره به کوه سبلان و راز و نیاز های حضرت زرتشت در این کوه و مقدس بودن آب چشمه های موجود در آن میان اردبیلی ها،آن را نشان از هویت آریایی آذربایجان میداند،که بنده به شخص مانده ام که این دو موضوع چه سنخیتی با هم دارند؟این ادعای رائفی پور مبنی بر راز و نیاز حضرت زرتشت در کوه سبلان که ادعایی صحیح میباشد را این طور میتوان توضیح داد که نام اصلی کوه ،ساوالان میباشد که در زمان رژیم پهلوی و در راستای سیاست های ترک ستیزی به سبلان تغییر داده شده است.ساوالان که از دو واژه ی ترکی؛« ساو »به معنای پیام و وحی و« آلان »به معنای گیرنده ودریافت کننده تشکیل یافته است،به معنای گیرنده ی وحی و پیام می باشد که به دلیل نزول الهامات و وحی های الهی در این کوه بر حضرت زرتشت این نام ترکی بر آن نهاده شده است و اگر بخواهیم بر اساس آن موضوعی را اثبات کنیم،آن موضوع قطعا موضوع ترک بودن ساکنین آذربایجان میباشد و نه ادعای آریایی بودن آنان!

رائفی پور که یکی یکی تفکرات تخیل مانند خویش در رابطه با نژاد و زبان آذربایجانیان را به جای پرداختن به موضوع اصلی سخنرانیشان،به خورد حضار میدهند،آذربایجان را آتورپاتکان،یعنی سرزمین آتش دانسته و این موضوع را نیز به عنوان اثباتی برای آریایی بودن ساکنین این منطقه قلمداد میکنند.حال آن که این روشنفکر عزیز که طوطی وار همان سخنانی را تکرار میکنند که بارها و بارها از سوی قومیت گرایان پان آریائیسم مطرح شده است،گویا نمیدانند و یا میدانند و انکار میکنند که بر اساس مطالعات زبان شناسی،کلمه ی آذربایجان یا آذربایگان از اجزای زیر تشکیل یافته است:

آذ: در لغت به معنی اغور و نیت خیر و نام طایفه ای ترک زبان نیز بوده است.

ار: دارای منشا ترکی و به معنی فرد، انسان، مرد و جوان مرد است.

بای: بی، بیک، بیگ، بگ، به معنی توانگر، رئیس قبیله، حاکم، ….

گان: در زبان های ترکی با قبول تغییرات آوایی دارای معانی زیادی چون پدر، خاقان و … می شود.

آذر= آذ+ار، در زبان ترکی به معنای مبارک و میمون و نیز سرخ گون است

که با توجه به مراتب مذکور، آذربایگان بنا به دریافت “سیدوف” به معنی “پدر توانگر انسان آذ” و به عبارت دیگر به معنی “پدر توانگر مبارک” می باشد و آتورپاتکان مورد ادعای ایشان همچون دیگر ادعاهایشان ساختگی و دروغین میباشند.

رائفی پور با خواندن این شعر:

که شمس الدین تبریزی           بفرماید مرا بوری

مرا گوید بیا بوری                    که من باغم تو زنبوری

که تا خونت عسل گردد           که تا مومت شود نوری

که از جانب مولانا خطاب به شمس تبریزی سروده شده است،کلمه ی بوری را معادل با کلمه ی بیا در فارسی و واژه ای آذری دانسته و ادعا میکند آذربایجانیان قبلا به جای کلمه ی گَل (بیا) از این کلمه بهره میبردند و هم اکنون نیز شکل های دیگری از این واژه با همان معنا در سایر گویش های هندی-ایرانی مانند ور در کردی موجود است و این شعر دلیلی است بر آریایی بودن آذربایجانیان!

لازم به ذکر است واژه ی بوری تغییر یافته ی فعل بویور (بفرمایید) در زبان ترکی میباشد که از جانب ترک ها خطاب به میهمانان خطاب میشود و هیچ گاه ترک زبانان از واژه عامیانه ی گل برای میهمانان خویش استفاده نمی کنند.هم چنین لازم است تا این سوال را از استاد رائفی پور مطرح کنیم که چه شباهتی میان دو واژه ی ور در کردی و بوری در این شعر موجود است؟چگونه میتوان با استناد به چند بیت شعر هویت قومی را زیر سوال برد و حال آن که وجود هزاران بیت شعر ترکی از شعرای بزرگی هم چون نسیمی،فضولی،نظامی و …در آذربایجان را اثباتی برای ترک بودن آذربایجانیان ندانست؟!شما که تا این حد از اسلام و یکتاپرستی دم دزه و ده ها بار بر علیه شیطان و شیطان پرستی سخنرانی کرده اید،چگونه به خود اجازه میدهید تا با خواندن شعری که باز خود اثباتی است برای ترک بودن آذربایجانیان،هویت دیرین آنان را زیر سوال برده و در عین حال که همگی آذربایجانیان خود را ترک ایرانی میدانند،آن ها را آریایی تلقی کرده و به نوعی به شعور آن ها توهین کنید؟شما که در پندار خویش همه ی اقوام خاورمیانه را آریایی و تاریخ منطقه را تنها از آن آریایی تباران میدانید،آیا تاکنون به این حدیث پیامبر عظیم الشان اسلام مبنی بر عدم برتری هیچ قومی بر اقوام دیگر و ملاک بودن تقوا برای برتری انسان ها توجه نکرده اید؟مطمانا اگر توجه میکردید،امروز این گونه علم دشمنی با ترک زبانان ایران را به دست نگرفته و بر علیه هویتی که در طول هزاران سال به وجود آمده است از روی غرض و قصد و با استناد به مدارک جعلی و ساختگی نمیتاختید!

در پایان نیز استاد حرف از تجزیه طلبی و … به میان آورده و ادعا میکنند که عده ای قصد دارند تا آذربایجان را از ایران جدا و آن را تجزیه کنند.در این جا لازم است تا این سوال را از استاد مطرح کنیم که جناب آقای استاد!به نظر شما که اعتقاد دارید هر گردی گردو نیست،پس چگونه همه را به چشم تجزیه طلب و … می نگرید؟!اگر منظور و مقصود جنابعالی سیاست های پشت پرده ی قدرت های غربی برای تجزیه کشور از طریق ایجاد گروهک های تروریستی هم چون پژاک و … است که باید به شما و اطلاع رسانی تان آفرین گفت.ولی اگر منظور شما از تجزیه طلب،فعالین مدنی آذربایجان باشد که باید به استاد بودن شما بیش از این شک کرد!آیا به نظر شما درخواست های فعالین مدنی آذربایجان در راستای رسیدن ترک زبانان ایران به حقوق اولیه ی قومیتی،تجزیه طلبی است؟یا شاید درخواست تحصیل به زبان مادری را دال بر تجزیه طلب بودن آذربایجانیان بدانید؟!

آن چه که بر همگان عیان و آشکار است، ایران دوست بودن آذربایجانیان میباشد که تاکنون در بسیاری از عرصه ها اثبات شده است و لازم است تا خیال جنابعالی و هم فکرانتان را از این بابت راحت کنیم.ولی باید توجه داشت که متاسفانه تاکنون آن طور که باید به حقوق اقوام ایرانی رسیدگی نشده و همین امر زمینه های ایجاد گرایشات مختلف میان اقوام کثیر ایرانی را فراهم کرده و لازم است تا با کنار رفتن افراد مغرض و قومیت گرایی هم چون جنابعالی و سایر دوستان و هم فکرانتان،برابری و مساوات به معنای واقعی کلمه میان تمامی ایرانیان اعم از ترک،فارس،عرب و … برقرار شود.

25+
امتیاز:
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
نظرات بازدید کنندگان
 1. بو شخصیت لر اله سیاستنن تورکلرین علیهنه دانشلار

  اوستاد کلمه سی بیطرف و بیلگلی انسانا دیلر نه.هرکسه

  5+

 2. سلام، آقای رائفی پور خیلی تند می روند و این به ضرر خودشان است. و این نحوه سخنرانی سوء استفاده از شهرتی است که در زمینه ماسونی به دست اورده اند. و با استفاده از این موقعیت برای عقده گشایی قومی خود استفاده می کنند.

  14+

 3. مزخرف نگین.بنده سخنرانی کامل استاد رو شنیدم که خودش این نظریه (وصل کردن ترکا با مغولا ) رو که توسط تاریخ نویسان یهودی مطرح میشد رو کامل رد میکه (این صحت مقاله شمارو زیر سوال میبره).وبااینکه من همه سخنرانیاشونو گوش دادم خیلی چیزا رو که شما بهشون چسبوندید رو نشنیدم.

  68+

 4. چرا از خود استاد نمی خواید تا در این باره توضیح بدن؟

  47+

 5. من به عنوان دانشجوی رشته ادب و علوم انسانی راٸفی پور را فردی بی سواد تلقی میکنم. متاسفانه سطح اطلاعات و مطالعات هموطنان ما آنقدر پایین هست،که دیدگاه کسی را که اصلا با جامعه شناسی و علوم انسانی آشنایی ندارد و در مساٸل کلان این علوم بدون داشتن اطلاعات صحیح و کافی در امور مدنی و کشوری اضحار نظر نادرست می کند،کورکورانه می پذیرند. نباید فراموش کنیم که استادان ما در رشته علوم انسانی کم نیستند و دور از انصاف است که لقب استاد را به چنین شخصیتی با این حد تحصیلات بدهیم.

  41+

  • با سلام
   از شما به عنوان یک دانشجوی رشته علوم انسانی هیچ انتظاری نمیره…
   شما تنها کتبی را فرا گرفتین که ترجه فارسی کتب غربیه و بر اساس و پایه مدرنیسم و امانیسم و لائیکیسم نوشته شده ،طبیعتا شما و اونهایی استاد مینامیدشون چیز زیادی از حرف های آقای رائفی پور رو متوجه نمیشین ،اونچه که شما از اون به عنوان جامعه شناسی یاد میکنید جامعه شناسی غربی بر پایه همان چیزهایی که گفتمه.
   فلذا بهتون پیشنهاد میکنم پیش از اظهار نظر درباره چیزی که معنی اون رو به درستی نمدونید به سراغ جامعه شناسان واقعی برین و بقیه رو با میزان و ترازوی اونها بسنجین.
   التماس دعا

   65+

  • با سلام.ممنون از انتقاد شما آقا یا خانم م ه
   من قبول دارم که معنی خیلی چیز ها رو به درستی نمیدونم اما آقای رائفی پور و شما که طرفدار ایشان هستید و جنبش مصاف(مقابله با صهیونیسم،اومانیسم و فراماسونریسم) رو حمایت میکنید،از این مکاتب چیزی اسمشان را می دانید؟؟
   آقای رائفی پور فراموش نکنند که لب تابی که ایشون برای جمع آوری اطلاعاتشون از آن استفاده میکنند ساخته دست فراماسونر هاست…..

   19+

 6. به جای بحث های بیخود ومنفی هرکس بره خودش سخنرانی‌ها رو گوش کنه وبا تحقیق قضاوت کنه چرا همو میزنید همه ماشاءالله عقل دارید

  33+

 7. آقای رائفی پور قطعا یک سخنران توانا هستند ولی از نظر علمی نمیتوان نظر قطعی داد چون ایشان در سخنرانی اطلاعات گردآوری شده خود را بیان میکنند.راه حل این موضوع مناظره ما بین ایشان و اهل فن در موضوعات مورد مناقشه است

  30+

 8. از خوبی های هرکس یه دیوار بسازید و هروقت از او لغزشی دیدید تنها یک آجر از دیوار خوبی هایشان بردارید!بی انصافیه که کل دیوارو خراب کنید.
  دوستان عزیز!لطف کنید یه آجر از دیوار این بنده خدا بردارید!

  45+

 9. سلام
  بنده با تحقیق و پرس جو از منابع معتبر و اساتید تاریخ و علماهای دینی در مورد این آقا متوجه شدم که خیلی از سخنان ایشون ساختگی و کذب است وبه نظر من افراد قدرتمندی در دولت هستند که ایشون رو حمایت میکنند چون برای سخنرانی های ایشون هیچ مانعی وجود نداره و ایشون در این مورد رکورد دارن و جالب اینجاس که در موقع سخنرانی یه گروه لباس شخصی هستن و سخنرانی تحت شرایط امنیتی برگذار میشه به طوری که هیچ کسی حق اعتراض و پاسخ به سخنان ایشون رو نداره .
  از هم میهنان عزیزم خواهش میکنم که بدون هیچ تحقیقی حرفهای هر کسی رو که به مزاجشون خوش میاد رو باور نکنن و یه کمی تحقیق کنن این آقا برای عوام فریبی و جا انداختن یه سری اندیشه غلط دارن حمایت میشن .
  در جواب اون دوستانی هم که میگن هر کی که دولت اسرائیل و غرب اونرو دشمن خود بدونه پس داره حرف درست رو میزنه اینرو بگم که سیاست اسرائیل خیلی قوی تر از این حرفاس و اونا راه استفاده از این سخن امام رو بلدن و برای رسیدن به اهدافشون احتیاج به مخالفانی دارن که سخن کذب بگه.

  35+

 10. سلام.

  به نظر من تمام این ها فقط برای خراب کردن استاد همین

  59+

 11. دوستانی که نظر دادن خیلی تندروی کردن بالاخره هر کسی ممکنه یه جایی اشتباه کنه..ما خیلیامون اینقد غرق عقاید تحمیل شده که آروم آروم در ما رسوخ پیدا کرده، شدیم که بعضی وقتا چشم دیدن بعضی حقایقو نداریم.من بیشترا سخنرانیای استاد رائفی پور رو شنیدم و اکثرا قبولشون دارم شاید یه جاهایی ایراد داشته باشه ولی حداقل برای آگاه شدن نسل ما خیلی خوبه … تعصبی برخورد نکنید.. کسی که دشمن بهش حساس میشه لابد یه چیز مثبت داره که بهش واکنش نشون میدن.. خدا وجود همچین آدمایی رو تو جامعه زیاد کنه انشالله..اللهم عجل لولیک الفرج

  53+

 12. سلام.توی یکی از آیه های قرآن اومده مومن واقعی کسی است ک تمام حرفامون بشنوه و به سخنان خوب و مفید عمل کنه،من بشخصه حدود ۲۵ تا از سخنرانی های استاد رو حضورا دیدم و خیلی از سخنرانی های ایشون رو بصورت صوتی گوش دادم و ترک هم هستم….و کسی هم نیستم ک بصورت کورکورانه از کسی تبعیت کنم حرف های استاد خیلیا مثل من به راه راست هدایت کرد مثل خودم…خیلی از عزیزانی ک نظراتشان بالا هست ادای روشن فکرارو درمیارن.. امیدوارم شمام علاوه بر نقد سخنان ایشون سخنرانی های آموزنده ایشون رو هم میذاشتید تا مردم بیشتر باهاشون آشنا شن….ممنون

  73+

 13. انقدر این مردک رو گنده نکنید یه جوری میگید استاد آدم فکر میکنه دارید درباره ی دکترشریعتی حرف میزنید . کسی که انقدر راحت به دیگران تهمت میزنه و نه تنها درباره ی زنده ها بلکه درباره ی مرده ها هم حکم صادر میکنه و نظرمیده یه ارزن هم ارزش نداره .

  42+

  • باسلام
   اینکه فرمودین به ایشون استاد نمیگن این سخن امیر المومنین کافی به نظر میاد : من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا ( هر که حرفی به من بیامزد مرا بنده خود ساخته ).
   و اینکه گفتین دکتر شریعتی استاده بهتون پیشنهاد میکنم مطالعات اسلامی خودتون رو (اگر مسلمان هستین) گسترش بدین و بعد یک بار دیگه کتب ایشون رو از نو مطالعه کنید… شاید استادتون رو تغییر دادین!!

   22+

 14. گدیب ایکی دنه کتاب اوخویوب سفح لیب گلیب منه تاریخ دن دانیشر

  24+

 15. تو رو خدا این غلمانک رو بزرگ نکنین یجوری میگن استاد ادم فکر میکنه جراح مغزه یه لپ تاب و یه کت برداشته افتاده جون دانشجویان ترم اولی سرچ بازیاشو نشخوار میکنه…ایشون در حد یه لیسانس عادی معلومات دارن ایشون … نظریه پردازی بکنن.انهم بر ملت اذربایجان کار بدی کردی سایت وزین دورنا نیوز بزرگش کردی اسمشو این سایت بزرگ ومقدس اوردی..

  43+

  • باسلام
   با بدو بیراه گفتن نمیشه یک نفر مثل آقای رائفی پور رو خراب کرد، اگر میخواین یک نفر رو هم نقد کنید استدلال بیارین اگر خودتون رو ترم بالایی و با سواد میدونین …
   و خواهشا تفکرات تعصب مئابانه خودتون نسبت به این سایت و نژاد تون رو کنار بزارین آقای اردبیللی…

   31+

 16. درسته ک انسان جایزالخطا هس ولی کسی ک خودش رو استادمعرفی میکنه و برای همه سخنرانی میکنه باید اطلاعاتشو ببره بالا و چیزی رو بدون استناد نگه چون ممکنه بقیه رو هم گمراه کنه

  36+

 17. سلام

  در یکی از سخنرانی ها استاد رائفی پور لیوان آب را برداشته و ابراز کردند در هیچ جای دنیا نمیتوان لیوان آبی را خورد که فراماسونری از آن بی خبر باشد یا اجازه ان را دهد . بعد از این حرف طبیعتا من به خود استاد نیز مشکوک شدم !

  استاد به کسانی مثل کسروی استناد میکندد که خود یک فراماسون ناب بوده … لینک مربوطه : http://vista.ir/article/272350/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8#

  و اصلا الله و پیامبر و اهل بیت را قبول نداشتند و به خاطر این هم به دست بزرگ مرد اسلام نواب به هلاکت رسید ….لینک مربوط : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810120919

  و از دروغ های دیگر رائفی پور : http://www.aparat.com/v/UFgea

  والبته آثار و علائم مربوط به تورک های ایران از هزاره اول تا هزاره نهم ، لینک مربوطه : سخنان دکتر محمد ناصری فرد آثار ترکان قدیم – تیمره- خمین : http://www.aparat.com/v/WtNnj

  من از هم وطن های عزیز خواهش میکنم که حرف های هر خوش بیانی را در هیچ زمینه ای به ساده لوحی قبول نکنند و همیشه خودشون مطالعه بنمایند یا حد اقل سرچی در این زمینه ها داشته باشند .

  من الله التوفیق

  33+

 18. به نظر من کسی که دشمن چشم دیدنشو نداره پس حتما داره راهشو درست میره در ضمن اگه یه جاهایی هم به قول شما اشتباه کنه مهم نیس چون اونم مثه ما انسانه و ممکن الخطا………ما که دربست چاکرشیم

  65+

 19. ۱ . در صورت امکان میزان تحصیلات دینی و احیانا اگر در حوزه ای درس خوانده اند را اعلام بفرمایید مسائل دینی با داشتن یک استاد اخلاق برای مسائل مربوط ب احکام ، اصول عقاید ، فقه ، حدیث و فلسفه ،‌و غیره. کافی نیست. و مراجع ما بعد از ۵۰ سال کار و تلاش و مطالعه و تحقیق هنوز با احتیاط درباره مسائل دینی اظهار نظر میکنند از جمله علامه طباطبایی در تفسیر المیزان . صرفا یک احتمال میدهند که مثلا جناب ذوالقرنین. ممکنست کوروش باشد رائفی پور ب راحتی و با قاطعیت جناب ذوالقرنین را کوروش میدانند از الفاظ نمیدانند ، جاهل هستن ، نمیفهمن ، استفاده میکنند . ۲- طرح مسئله از سوی ایشان ب نحوی است که مسائل درست و نادرست را توامان مطرح میکند مثلا در یک کلیپی در مورد شهدا ک مثلا برای تکریم مقام شهید است و امر صحیحی است می فرمایند کسی که ب مرگ عادی میمیرد یک جورایی تموم میشه در حالی که امام راحل که ب مرگ طبیعی از دنیا رحلت کردند نه تنها برای نسل فعلی بلکه برای همه تاریخ زنده خواهند ماند و تمام نخواهند شد . در این مورد مثال های دیگری هست که نیازمند بررسی می باشد که در بحثی که در گروه شد ب بعضی ب شرح زیر اشاره شد در مورد اب ک شما دعاکردین خدا خیرشون بده صحبت سر خیرو شر نیست. مسئله ای ک مورد اشکال و سوال است تناقض بین دو گفته ایشان است در مورد تعیین وقت برای ظهور پس از ورود ایرادات ب گفته ایشان ک خیلی روشن ابتدا وقت را تعیین کردند و در پایان اشاره کردند ک ما نمیخواهیم وقت تعیین کنیم پس از اعتراضات تکذبیه اعلام شد . مورد دیگر در کلیپی ایشان با نهایت بی انصافی صدای یک مداح را پخش میکند و ن تنها حیثیت او را مخدوش میکند بلکه ب این قشر چند هزار نفری که از دیر باز و اکنون و در اینده کشور مروج فرهنگ روضه و دین و موجب حفظ نشاط مذهبی هیت ها بوده اند اهانت میکند. که این خود موجب تضعیف اسلام است چرا که امام می فرمودند : این روضه هارا نگه دارید محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است حال از میان چند هزار نفر یک فردی که از اشعار مناسبی استفاده نکرده و باید توسط مادحین کنار گذاشته شود این فرد شده موضوع کلیپ ایشان ، مثال دیگر ک درباره رمی جمرات در صحن حرم امام رضا ع بود که با اعتراض مذهبیون از جمله مرجع عالی قدر حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی رو ب رو شد . ۳- نحوه بر خورد ایشان با مسائل فکری و نظری که در مقام نقد سخنرانی های ایشان بر می ایند بسیار توهین امیز و با عبارات خاصی ب شدت انها را نادان و جاهل ک نمی توانند موضوعات را. بفهمند مورد خطاب قرار مس دهند حال اینک اوالا. از کسی ک استاد اخلاق دارد این رویه بعید است و ثانیا مسائل فکری را با فکر و استدلال پاسخ گفت نه اینک با تهمت و اهانت .

  17+

 20. جناب اقای رائفی پور هم لا به لای حرفای درست غلط‌هم میگن پس ادما خودشون باید تحقیق کنند ببینند درسته یا ن ، تا هر کسی میاد مشهور میشه دلیل نمیشه بگیم حرفش درسته. باید تحقیق بشه ، البته من جایی ندیدم مراجعی ایشونو تایید کنن و حرفاشون سندیت نداره. من تو چند تا کلیپ دیدم ک حرفاشون درست و غلط بود اینجوری ب خورد مردم میدنتو حرفاشون غلو بود میتونید برید سایت شهید اوینی و یزنید نقد سخنرانی این اقا.

  18+

 21. سومریها و ارتباط ژنتیکی و زبانی با ترکها

  تاریخ کهن Arbinها (حاملان هاپلوگروه R1b) از آسیای میانه تا اروپا (۱۶۰۰۰ سال پیش تا ۱۵۰۰ سال پیش)
  Ancient History of the Arbins, Bearers of Haplogroup R1b, from Central Asia to Europe, 16,000 to 1,500 Years before Present
  نویسنده:آناتولی کلیوسوف (Anatole Klyosov)
  آکادمی (DNA Genealogy,new town,USA)
  آوریل ۲۰۱۲
  خلاصه
  این مقاله تجدیدبنای تاریخ مهاجرتهای هاپلوگروه R1b بین سالهای ۱۶۰۰۰ سال پیش تا ۱۵۰۰ سال پیش را هدف گرفته است.
  تعداد ۴۴۰۸ هاپلوتایپ هاپلوگروه R1b به عنوان هاپلوتایپهای اجدادی جمعیت های دارای هاپلوگروه R1b در نظر گرفته شدند و تاریخ نیای مشترک آنها محاسبه گردید.
  نواحی در نظر گرفته شده از جنوب سیبری (آسیای میانه) در شرق شروع شده(جاییکه هاپلوگروه R1b حدود ۱۶۰۰۰ سال پیش بوجود آمده است) و از طریق شمال قزاقستان، جنوب اورال به روسیه و فراتر از آن به اروپا ختم می شود(مسیر شمالی در حدود ۴۵۰۰ سال پیش وارد اروپا شده است.همچنین از دشت روسیه به سمت جنوب وارد قفقاز (۶۰۰۰ سال پیش) و آسیای صغیر (۶۰۰۰ سال پیش) و خاورمیانه (۶۰۰۰ تا ۵۵۰۰ سال پیش) و از آنجا به بالکان (۴۵۰۰ سال پیش) وارد اروپا شده و از مسیر شمال آفریقا و دریای مدیترانه (۵۵۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش) وارد شبه جزیره ایبری شده است.
  حاملان هاپلوگروه R1b در طول مسیر حرکت خود به خاورمیانه و بین النهرین، تمدن سومر را بنا نهاده اند و سپس به سمت اروپا حرکت کرده اند.
  This article aims at reconstructing the history of R1b ancient migrations between 16,000 and 1500 years before present (ybp). Four thousand four hundred eight (4408) haplotypes of haplogroup R1b (with subclades) were considered in terms of base (ancestral) haplotypes of R1b populations and the calculated time to their common ancestors. The regions considered are from South Siberia/Central Asia in the east (where R1b haplogroup arose ~16,000 ybp) via the North Kazakhstan, South Ural to the East European Plain and further west to Europe (the northern route entering Europe around 4500 ybp); from the East European Plain south to the Caucasus (6000 ybp), Asia Minor (6000 ybp) and the Middle East (6000 – 5500 ybp) to the Balkans in Europe (the southern route, entering Europe around 4500 ybp); along North Africa and the Mediterranean Sea (5500 – 5000 ybp) via Egypt to the Atlantic, north to Iberia (the North African route with arrival to the Pyrenees 4800 ybp). The Arbins (bearers of R1b haplogroup) along their migration route to the Middle East and South Mesopotamia apparently have established the Sumer culture (and the state), moving westward to Europe (5000 – 4500 ybp) carrying mainly the R-M269 subclade and its downstream L23 subclade

  نتایج
  این تحقیق به طور اساسی یک مثال از کاربرد تبارشناسی با استفاده از DNA را برای مطالعه تاریخ بشرارائه می دهد.
  این مثال یک تلاش پیچیده و چالشی است که به چند معمای مبهم تاریخی و زبان شناختی نزدیک می شود.یکی از معماها زبان یا زبانهایی است که Arbinها (حاملان هاپلوگروه R1b) از ۱۶۰۰۰ سال پیش تا ۳۰۰۰ سال پیش به آن زبان یا زبانها صحبت می کردند.این زبان یا زبانها تقریبا در طول این زمان طولانی، باوجود پویایی و تداوم آنها، یک زبان غیر هندواروپایی بوده است.به صورت فرضی، این زبانها توسط زبان شناسان به صورت زبانهای مرده و نه چندان مرده طبقه بندی شده اند.این زبانها شامل زبانهای پروتوتورکی (proto-turkic) ، سومر، قفقاز شمالی، دین-قفقازی و باسکی می شود.این زبان Arbinها شاید در اصل یک زبان بوده که در طی هزاره ها و محدوده اوراسیا جریان داشته است.
  This study essentially presents an example of the application of DNA Genealogy for studies on the history of mankind. This example is a complex and challenging endeavor which also touches upon some mysterious puzzles of history and linguistics. One of those puzzles is what language or languages were spoken by the Arbins from 16,000 to 3000 ybp and it almost certainly was a continuing, in its dynamics, a non-Indo-European language. Assumptively, these languages are considered by linguists as assorted and disconnected “dead” and not so dead languages, such as proto-Turkic, Sumer, North-Caucasian, Dene-Caucasian, Basque, and many pre-Indo-European languages in Europe of 5000 – 2000 ybp, and some later languages (M.Gimbutas termed these languages “Old Europe”, and ascribed them to the sedentary farming populations; unfortunately, she did not clearly perceive that the “Old Europe” constituted an amalgam of the pre-“Old Europe” hunter-gatherer and farming populace with the Asian hunter-gatherer migrants marked with R1a1 who reached the Balkans ca. 10-8 mill. BC and along with other innovations brought over their pre-Kurgan etiology with the Pra-Mama Goddess). The language of the Arbins may have originally been a single language easily flowing through millennia and across Eurasia.

  12+

 22. جد پروتو تورک اروپاییها و آسیاییها

  Dr.Spencer Wells who wrote a book titled “journey of man” claims he has evidence based on the Y-Chromosome tests, the first group followed the coast line of southern Asia all the way to Australia 50000 years ago after Africa. Another group about 40000 years ago walked again but took an inland route and first settled in Kazakhstan. This group then spread to west thru Russia, some to China and some to Siberia and Alaska, North&South America and some to Pakistan/India. He states that he identified the M9 “central asian” marker which first occurred among people of Central Asian(Turkestan) steppes 40000 years ago. He claims that a man named Niyazov( a Kazak Turk) has the M9 but no subsequent markers, therefore he must have descended in an unbroken line from the people who originally occupied Central Asia 40000 years ago. Well states that Niyazov’s gene was the father to most Europeans, most Asians and most Indians

  8+

 23. آیا لتونیایی ها ترک بودند؟

  Galina Shuke
  Were the Latvians Türks?
  Phenomenon of Türkic substrate’s presence in Baltic Languages
  Daugavpils, 2010, ISBN 978-9984-49-046-5
  © Galina Shuke, 2010

  7+

 24. Dr.Spencer Wells who wrote a book titled “journey of man” claims he has evidence based on the Y-Chromosome tests, the first group followed the coast line of southern Asia all the way to Australia 50000 years ago after Africa. Another group about 40000 years ago walked again but took an inland route and first settled in Kazakhstan. This group then spread to west thru Russia, some to China and some to Siberia and Alaska, North&South America and some to Pakistan/India. He states that he identified the M9 “central asian” marker which first occurred among people of Central Asian(Turkestan) steppes 40000 years ago. He claims that a man named Niyazov( a Kazak Turk) has the M9 but no subsequent markers, therefore he must have descended in an unbroken line from the people who originally occupied Central Asia 40000 years ago. Well states that Niyazov’s gene was the father to most Europeans, most Asians and most Indians

  5+

 25. آریایی هایی که آریایی نیستند!!!!!

  درصد پایین هاپلوگروه R1a (مارکر R-M17) در غرب ایران، نشان میدهد که مدل دوم Colin Renfrew در این مورد اتفاق افتاده است.یعنی گویشوران مهاجم هندواروپایی که تعدادشان نسبت به ساکنان بومی این مناطق کمتر بوده است، زبان خود را به مردمان بومی غرب ایران تحمیل کرده اند که Renfrew به این فرآیند تسلط اقلیت نخبه میگوید.
  در این مورد عواملی مانند قدرت نظامی، اقتصادی و توانایی سازماندهی به مهاجمان هندواروپایی از استپ های روسیه این امکان را داده است که فرهنگ خود را به تمدنهای باستانی غرب ایران تحمیل کنند.به عنوان مثال استفاده این صحرانشینان از اسب چه به صورت کشیدن ارابه و یا استفاده تحت عنوان سواره نظام می تواند عامل این تسلط باشد.
  صفحه ۱۶۸ کتاب سفر بشر نوشته اسپنسر ولز
  The Journey of Man:
  A Genetic Odyssey
  Spencer Wells

  The low frequency of M17 in western Iran suggests that, in this case, exactly the sort of scenario envisaged by Renfrew in his second model has occurred. It is likely that a few invading Indo-European speakers were able to impose their language on an indigenous Iranian population by a process Renfrew calls elite dominance. In this model, something – be it military power, economic might, or perhaps organizational ability – allowed the Indo-Europeans of the steppes to achieve cultural hegemony over the ancient, settled civilizations of western Iran. One candidate for this ‘something’ was their use of horses in warfare, either to pull chariots or as mounts

  3+

 26. من تا حدودی با آقای رایفی موافقم بحثم نمیکنم چون ازحوصله خارجه.ولی بدونید که اقای رایفی بورو دارن بزرگ میکنن و تمامی اطلاعات از قبل برای این اقا جمع اوری میشه و چون این فرد خطیب توانمندو جذابیه دادن بهش گفتن ما اطلاعات میدیم ت هم سخنرانی کن.مگ رایفی چن سالشه که درباره همه چی نظر میده.موفق باشید

  15+

 27. کسی ک با این همه حساسیت روی بحث نماد و… بیاد مگه من حاضرم ذغال دست بگیرم و تمام کوچه هارو تک چشم و هرم و.. بکشم اما ی جوان ایرانی معتاد نشه,کراکی نشه.. دیگه جای انتقاد میزاره.. اونم فقط بخاطر ی اشتباه کوچیک

  5+

 28. هرکی محبوب بشه از همه طرف خنجر میاد سمتش.. یکی میخواد معروف بشه.. یکی میخواد بگه منم هستم,من میفهمم.. یکی هم براش ضرر داره اعم از ضررهای مالی و سیاسی و مقامی و جایگاهی و.. . شما از دسته دوم هستی عزیزم ک کوچکترین هم هستند

  16+

 29. الله آدیله.

  گاه باشد، که کودکی «نادان» / به «غلط»، بر ‹هدف› زند تیری.. .

  10+

 30. با عرض سلام من نمیدونم این همه دعوا سر چیه. اقایون با هر ملیت و اقلیت و سواد و مدرک تحصیلی برین تحقیق کنید قرار نیست هرچی رو شنیدیم دربست قبول کنیم یا اصلا رد کنیم. اقای رائفی پور، اقای قمشه ای و.. این افراد محقق هستند تحقیق میکنند و سخنرانی شماها که مدعی هستین هم برید بشید مثل اینها. من خودم ترکم و دانشجو . تمام صحبتهای این عزیزان رو گوش میدم و میرم تحقیق میکنم برداشتهای مختلفی هم به دست میارم اما باز هم تحقیق میکنم.

  16+

 31. دوستان .قبول رافعی استاد.رافعی سرباز امام زمان.رافعی بزرگ.ولی رافعی امام نیست تو این مورد اشتباه کرده.
  آقا ما تورکییییم.تاریخ دیرین تورکان پرفسور زهتابی اینو میگه.به دوست و پای مردمه آزربایجان نپیچه.دعوای قومی راه نندازه.فردا مردم ریختن خیابان نگین پان تورکای جدایی طلب شورش راه انداختن.اینجا ما پانتورک نداریم.کارها و حرفای پان آریاستی مثل این آقا همچی اتفاقایی به وجود میاره.مردم آزربایجان وفاداریشو به ایران به اثبات رسونده.ما به حد کافی واسه خودمون تاریخ نگار داریم.گاه میان نامهای تورکی شهرامونو میکنن فارسی.بعد میگن خلیج فارس تا ابد فارسه.آغا تو اول این قانونو تو کشور خودت رعایت کن.بعد میان میگن شما آذری هستین تورک نیستین.گفتم که ما خودمون تاریخ نگار داریم تاریخمونو قشنگ میدونیم.خواندن نوشتن تدریس به زبان مادری چرا به اجرا در نمیاد.بخدا نه ضد انقلابم نه از کسی خط,میگیرم.انصافم خوب چیزیه.بخدا زبونمون داره از بین میره.الان نصف کلماتمون شده فارسی.اصلا آقا انصافه مثلا پایتخت تبریز باشه زبان رسمی هم تورکی.بیایم هی بهمردم اصفهان گیر بدیم شما تورکین بعد فارس شدین.یا مثلا اسم اصفهان رو عوض کنیم بزاریم اوست آچیخ شهر.نزاریم تو اصفهان فارسی بنویسن یاد بگیرن.من نوکر امام زمان هم هستم عاشق کشورم هم هستم ولی کسانی که این حرفارو میزنند آزربایجان آذری هست تورک نیست.دارن خیانت میکنن.اصلا آقای رافعی تو که اینقدر از مذهب حرف میزنی ادعا داری مذهبی هستی.نمیدونی پیش خدا فقط اعمال انسان مهمه تورک فارس بودن پیش خدا امتیاز محسوب نمیشه.پس سعی نکن آریایی رو بزرگ کنی همه رو به آریایی وصل کنی.خیالت راهت باشه اینجا چیزی به نام.پانتورک و جدایی طلب نیست.همه میدونیم اتحاد چند نژاد و قوم یه کشورو قدرتمند میکنه.ولی ما که میگیم کشورمون شیعیه اسلامیه.این حرفا جز نفاق نفرت جدایی قومی منفعت دیگری نداره…
  میدونم الان یه سری میریزن سرم میگن رافعی پور بزرگه.فلانه بهمانه.
  از دوستان اگه کسی ایمیل رافعی رو داره.چند کلمه بهشون مطلب بنویسم.ببینم جوابشون چیه.

  29+

 32. سلام من بچه ی دوزدوزان از توابع تبریزم و به شما هم میگم که یه طرفه راجب اقای استاد دکتر علی اکبر رائفی پور قضاوت نکنید ایشون رو من از نزدیک دیدم اینطوری که شما میگید نیست شما یه غول از رائفی پور برای هم شهری های ما درست نکن………دوست عزیز شما که اب نمیاری کوزه رو هم نشکن..رائفی پور سرباز امام زمان است

  35+

 33. کسی که در همه زمینه ها نظر بده و خودش را استاد بدونه را بهش شک کنید ؛ایشون استاد نیستن ما بی سوادیم

  26+

 34. سلام

  جناب ایغورلو که آن متن بلند بالا رو نوشتید، همزه همان الف است و در ابجد هم ارزش عددی آن یک (۱) است. اعراب هیچ وقت همزه را عین تلفظ نمیکنند ولی شما همزه را (ع) گرفته اید. حروف پ و چ و ژ و گ هم سرکاف و دو نقطه اشان برداشته شده و ارزش عددی ب و ج و ز و گ را دارند. یعنی پ میشود (۲) یعنی میشود ۸۳۳
  با اینحال فقط همان عدد ۷۰ را هم که کم کنیم عدد (۸۳۱) بدست میاید نه ۹۰۰

  پس برای همین است که بعضی دوستان رائفی را راعفی مینوشتند!!!

  خدا هممون رو هدایت کنه

  4+

 35. به نام حق …. نقدتون خیلی ضعیف مبتدیانه و یکطرفه بود… معلومه استاد دست چه کسایی رو داره رو می کنه که اینجوری دارن سیاست تخریب جایگاه و حذف محبوبیت و براشون اجرا می کنن ….
  ید الله فوق ایدیهم …. اللهم عجل لولیک الفرج

  28+

 36. با سلام خدمت دوستان عزیزم . من خودم ترک هستم تقریبا کل سخنرانی های آقای رایفی پور رو گوش کردم قبول دارم که همه حرفاش درست نیس و حتی بعضا بی سند صحبت میکنه ولی چیزی که خیلی رو من تاثیر مثبت گذاشت تحقیق راجع به دینم بود ایشون باعث شد جرقه هایی در ذهنم روشن بشه راجع به امام زمانم که قبلا مث یه مه بود ، ایشون با توجه به قرآن دایما میگن تحقیق کنید فکر کنید جست و جو کنید ، و من بعد از ۲۴ سال زندگی تازه شروع کردم تفسیر قرآن میخونم اگر سخنرانی های ایشون نبود شاید تا اخر عمرم کورکورانه نماز میخوندم و روزه میگرفتم الان نمازم هم دعام هم آگاهانه س، بی انصافیه که به ایشون لقب سفیانی بدن ، اونایی هم که سخنرانی هارو تکه تکه گوش میدن و میان نقد میکنن در اشتباهن مثلا موسیقی ایشون یکجا صریحا اشاره کردن صرف اینکه بگیم موسیقی بده یا خوبه اشتباهه مث اینکه بگیم دارو خوبه یا بده ، ایشون موسیقی رو دارو میدونن که باید درست استفاده بشه، همه حرفاشون درست نیس ولی حداقل باعث میشه یک جوان کمترین کاری که میکنه شروع به نمازه ، از قدیم میگن هیچ کس به سگ مرده لگد نمیزنه . هر کسی که حرفای جدید میزنه بالاخره باید انتقادم بشه . انتقادا اکثرا از طرف … چون میبینن حرفایی که ایشون میزن… بگه قبولش نمیکنن براشون سنگینه هضمش، بحث راجع به فراماسونی بحث خوبی در مورد دشمن شناسی بود اما در کنارش ایشون در مورد قدرت مسلمانان و سپاه اسلام هم بحث کردند، یعنی دشمن با وجود این همه قدرت باز مغلوب اسلام میشه ، اتفاقا امید رو زیاد کرد نه دشمن هراسی ، هرچند تاکید زیاد روی فراماسونی هم خوب نبود که ایشون جمع کردن ، به هر حال میخام بگم ایشون یک انسانن معصوم هم نیستن البته که خطاهایی خواهند داشت ما باید همه حرفارو از هر حزبی از هر دینی بشنویم و مقایسه و تحلیل کنیم ، نه اینکه خودمون رو راحت. کنیم با برچسب زدن که نه اون بده این خوبه اینو گوش کن اونو گوش نکن. عاقل باشیم و فکر کنیم ، فکر فکر فکر…

  18+

 37. سلام من ترکم و اصلیتم زنگانیه…چون تو فامیلای ما تو اسلام شهر یکی هست ۱۳۵ سالشه و ترکه از اون پرسیدم اونم میگفت ابا اجداد اونم ترک بودن…بهش گفتم آذری پس چیه ؟؟؟گفت نمیدونم حتما خوردنیی چیزیه دیگه…اونقد به این رائفی پور خندیدم که نگید…
  هیچ ترکی نمیخواد از ایران جدا شه چون ایران واسه ما ترکاس اگه نبود واسش ۸ سال نمیجنگیدیم…فقط ی مدرسه میخایم و رسمیت چون ما خودمون میدونیم کی هستیم…ما ترکیم…پدرم میگفت اون زمون که آذر بایجان رو جدا کردن چ قد از برادرا از هم جدا شدن….

  14+

 38. سلام -شونیستها اینگونه تبلیغ می کنند که ترکها گرگ خاکستری را مقدس می دانند وبا این ترفند مسلمان ساده دل ترک را می فریبند در حالیکه اینگونه نیست قضیه گرگ خاکستری (بوز قورد)مانند سگ اصحاب کهف است که دریک زمانی به اذن خداوند با خداپرستان همراهی کرد ونامی شد درحالیکه این قضیه دلیلی برای مقدس بودن تمام سگها نمی شود در قضیه گرگ خاکستری نیز احتمالا یک گرگ خاکستری با یکی از ۱۲۴۰۰۰پیامبر الهی به اذن الهی کمک ومساعدتی کرده و این نیز هرگز دلیلی بر مقدس بودن تمام گرگهای خاکستری نیست اینگونه موارد یعنی همراهی حیرت انگیز حیوانات با انسانها فقط در مورد انبیاء واولیاء الهی قابل درک است مانند تحت فرمان بودن حیوانات برای حضرت سلیمان نبی(ع) ونظایر آن …

  4+

 39. بونا استاد دئین بئنی بوش دور … ایکی دانا کارتونا باخیر گلیر دئییر دونیا فراماسون دور مواظب اولون … !!!
  میللت عاقلینی بو ساخته استادلارا وئرمسین لوطفا ..
  اللهم عجل لولیک الفرج

  16+

 40. با سلام.
  ۱٫حرف حق در تمام دور تاریخ تلخ و گزنده بوده برای مخاطب.(حقیقت گویی و افشای چهره پلید منافقان دین مبین اسلام تلخ ترین ایام رو رقم زد برای غرب پلید)
  ۲٫ آنچه از دل برآید باجرم بر دل نشیند(بسیار کسانی که با سخنرانی این عزیز مهدوی راه خودشونو به سمت خدا یافتن)
  ۳٫ اقای استاد رایفی و دکتر رحیم پور در لیست ترور دوول غربی خصوصا امریکا و اسراییل هستند. چون به جبهه ای فولادین در مقابلشون مبدل شدن.
  خداوند این عزیز بزرگوارو سالیان سال زنده نگه دارد و بتواند شاگردانی چون خود بپروراند.
  والسلام علیکم

  17+

  • با سلام : من شخصا بسیار سخنرانی آقای رحیم پور را گوش می دهم ولی اینها نه خدا هستند ونه معصوم و مطمعا هستم که خود اینان هم اندازه بعضی افراد عادی که فکر می کنند یک سخنران اندازه خدا می فهمند که اشتباه فکر می کنند . در ضمن هر کس در لیست آمریکا باشد دلیل بر این است که امام است کندی را هم امریکاییها تور کردند دلیل بر خوب بودن که نیست به جای اینکه فرد را بپرستید ببینید که حرف چه است علمی منطقی و اسلامی است بپزیرید وقتی کسی یک یک مورد حرف منطقی زد و بعد یک تئوری غیر عقلانی ارائه کرد می شود به صرف اینکه حرف اولش اسلامی است حرف دوم آآن را هر چند غیر علمی وغیر تخصصی اسا باید پذیرفت

   7+

 41. بسم الله الرحمن الرحیم .سلام برجناب منتقد………شماکه این نقدروکردین دقیقاتحصیلاتتون چیه…عنوان نکردین چرا؟؟؟اگردرس نقدشناسی خونده بودین حالایاتجربی یادانشگاهی یاحتی درسطح اطلاعات عمومی باایشون رودرروصحبت میکردین که ایشون هم جوابتونو بدن ومکالمه ضبط شده رودرسایتتون میذاشتید…….مثل یک منتقدمسلمان به دورازدشمنی باشید…یک طرفه حرف زدن بدون سوال وجواب ازسخنران یافیلم سازجزو اصول نقدنیست……یاعلی مدد.

  16+

 42. من خودم ترکم به سخنرانی های استاد راعفی پورهم گوش میدم ولی تو این مورد اشتباه بزرگی کرده هیچ چیزی بی عیبو نقص نیست. انسان جایزالخطاست.امیدوارم دیگه بدون تحقیق وسخنرانی نکنه.
  سیزده چوخ ناراحات اولمییون .الله واردی.

  5+

 43. جناب محسن آقا
  شما ک دکترا داری
  خیلی ادعای باسوادی داری
  کرد درسته. Kord
  نه
  کرد kourd

  5+

  • عزیزم له محتوای حرفشون دقت کن نه غلط املایی هرچند ایشون درست نوشتم در غیر اینصور ترک درسته نه تورک

   3+

 44. داداش عزیزم من خودم ی کورد کرمانشاهیم.واقعا لذت بردم وقتی اینقد قشنگ تناقض های این آقا رو نشون دادی..شاید واسه بعضی ها استاد باشه..اما خب خداروشکر منم تحصیلاتم بد نیست ک بخوام این آقا رو استاد خودم بدونم..من دانشجوی دکترا هستم و برعکس ایشان ادعای فهم زیاد ندارم..ب این دلیل تحصیلاتمو گفتم ک بگم من بز اخوش نیستم مث بعضیا ک استاد استاد میکنن..استادتون اب فکر فقر مردم نیست فقط دنبال نماده استادتون از بعضیا خط میگیره..جای اینکه فکر فقر مردم باشه فقط دنبال سرگرم کردن مردمو پاک نشون دادن فساد ایرانه(…)دنبال دو تا کارتونه ک دو تا نماد داره..چ علمی تولید کرده این آقا..اومده نوشته های دیگرانو تو ی سخنرانی گفته..ماشالا ب استاد عجب استادی بازم داداش ازت ممنونم بابت صحبت درستت حق نگهدارت

  13+

 45. ایشان به معنی واقعی کلمه مبلغ شیطان پرستی هستند.
  .
  تا قبل از افرادی همچون ایشان و همزمان با ایشان مستندهایی که به ظاهر بر علیه شیطان پرستی بوده ولی در اصل مبلغ فلسفه ی آن و شناساندن نمادهای آن می باشند، کسی بهایی به این سخنان نمی داد.
  ایشان اگر روراست و درستکارند از تاریخ ساختگی ایران باستان توسط غربیها بگویند که در واقع اصل مسأله هم همین است.
  ایشان عوض اینکه هنرهای ماسونها در نمادها و استفاده از موسیقی و نقاشی را که موضوعاتی کاملا بچگانه و کم تأثیراند، را نشان بدهند، که بدون سخنان و آگاهی دادن های افرادی مثل ایشان ابدا به چشم هم نمی آیند و بعد روانیشان دارای تأثیر نمی شود، از کارهای عملی ای بگویند که حقوق و آزادی مردم را به آرامی از بین برده و می برند. از زمینهای سوخته بگویند. از هویت فراموش شده بگویند. ار بی هویتی و رباتی سازی شدن بگویند …

  9+

  • هر نه مه نه استاد رائفی پور دییر واقعیت دور سیز چرت وپرت دیورسوز گوزلری زی اچن او دنیادا ترک وفارس وعرب و بو چرت وپرتلر یوخ دی

   3+

 46. ممنون آقا بهزاد کمکی از شما نمیخوام به اندازه ی کافی از ادبیات شما و احترام گذاشتن به انتقاد و سخنان مخالف استفاده کردم .
  شاگردی که اینگونه باشه استادش چه کسیه؟خیلی خوب تبلیغ کردید
  ممنون

  2+

 47. جناب ایغورلو مطالبتون رو خوندم و کلی خندیدم واقعا تا وقتی کسانی مثل شما هستن ما چه نیازی به دشمن خارجی داریم… حرف زدن افرادی مثل شما ها در مورد جناب استاد راعفی مثل صحبت چندتا موش کور در مورد خورشید…بحث خیلی واضح هرکس با استاد مخالف میتونه سخنرانی های استاد رو گوش,کنه و خودش تصمیم بگیره

  7+

  • بنده هم نظر شما را خوندم خیلی خندیدم ؛ از یه طرف میگید بحث واضحه هر کسی میتونه سخنان رائفی پور را گوش کنه و تصمیم بگیره از طرف دیگه هم به کسی که گوش کرده و مطلب انتقادی نوشته میخندید و دشمن میدونید؛

   8+

 48. ۱۷ سالمه و برنامه نویس اندروید و سی هستم،اطلاعات عمومی ام هم (مخصوصا در نجوم) نسبتا بالاست.
  سخنان ایشون رو هم شنیدم.خیلی هاش بی اساس هست.خیلی هاش رو هم علم تکذیب میکنه.
  متأسفانه هم کسایی رو داریم که قبول میکنن بدون تحقیق.

  16+

  • عمووی برو بزرگ شدی بیا ذهنت تو به این چیزا قد نمیده میخوای بیام کل تفکراتت رو یکجا با چند تا کلمه عوض کنم .کمک خواستی بگو

   6+

 49. چراغی که خاموش باشه کسی بهش کاری نداره اما چراغی که روشن باشه دشمنا میخوان خاموش کنند…

  13+

 50. چرا چشاتونو میبندید و هر چرت و پرتی که این آقا توی سخنرانی هاش با ادعای تمام و از روی بی سوادی و بیکاری میزنه بدون هیچ فکری قبول میکنید
  این آقا بیکاره اگر بیکار نبود یا سواد داشت عوض این جور حرفا یه حرف جدید تو زمینه علمی میزد نه اینکه بیاد گیر بده بگه آخ چرا جاده های همدان کجه یا اینکه چرا گوجه رو نصفش میکنه صلیب میشه یا اینکه اینقدر سواد و فکر نداره میگه نمک غذا های نذری از جوراب زائرا بدست میاد یا اینکه میره چند روز میشینه یه کارتون بچه گونه رو میبینه تا یه چیزی از یه جای کارتون دربیاره تا بگه این کارتون منظور داره
  هر موقه میاد یه چرتوپرتیو میگه بعضیاام میگن وای وای چقدر درست میگه چقدر باهوشه
  بس کنید ، سعی کنید به جای گوش کردن و قبول کردن این حرفا چارتا تفکرتونو گسترش بدید

  16+

  • شما که دم از تفکر و بحث های علمی میزنید میخوام بدونم خودتون چیکاره اید؟
   بهتره ادبیاتتون رو درست کنید.شما در حدی نیستی استاد رائفی پور بخواد جوابتانو بده….

   10+

 51. رافعی پور داره اب به اسیاب کسانی که سودشا میبرن میریزه وگرنه گفتن این حرفا هیچ فایده ای نداره که اولا تا چند سال پیش کسی (…)که همه جا تو ایران استفاده می شود ثابت شده است که یک مدرک جعلی است.
  این طور که ایشان دارد پیش میرود علاوه بر راه اندازی اختلافات قبیله ای به ایجاد اختلاف مذهبی و پارگی بین خود شیعیان هم خواهد شد. چه بسا خود ایشان یکی از کاردانان سفارات پنهانی (…) باشد که قصدش دادن میوه آگاهی به مردم است اما نه آگاهی که بکارشان بیاید آگاهی که باعث تفرقه و شک و تردید و تعصب می گردد .
  فقط به قران مراجعه کنید تا خدا شما را هدایت کند.

  11+

 52. عزیزم برو مطالعه ی خودتو زیادتر کن راجه به گوش و هوش استاد رایفی پور با هر مدرکی از هر کجا چیز های جالب و زیادی یاد من داد

  11+

  • واقعا ممنونم از اطلاعات مفیدی که دادین.خیلی خیلی خوشحال شدم از این نوشته ها چون بعضی ها همین حرفا رو میزدن تو سرمون و میگفتن به زور ترک شدین.مرسی ساقولون.

   3+

 53. آی قارداشلار قانوزی باترمیوز ، دای بیجور دانشمیون اللها خوش گدمز. بچارا دوز دانشر ولی هردن بیر بی اشتباه لار الیر ، اوز قولینه انسان ممکن الخطا دی. ساغ اولونف سلامت قالون.

  5+

 54. اصلاح سطر هفتم:
  ممنوع کرده اید، که کار ظالمانه ایست، آیا ظلم و عدم احترام به عقاید کاری نیست که فراماسون ها میکنند؟
  ( ببخشید که غلط زیادی تو جمله نوشتن دارم ، آخه با موبایل تایپ میکردم و نمیتونستم برگردم و غلط جمله بندیم رو ببینم، بعضی جاهاهم چندتا کلمه از قلم انداختم ولی میتونید منظورمو بفهمید)
  با تشکر

  0

 55. شما که طرفداری کورکورانه از استاد رائفی میکنید:
  چرا ما نباید با زبان و نوشتار خودمان درس بخوانیم، الف بای لاتین در واقع برداشت ناقصی از الف بای ترکی:اگر به این حرف شک دارین از سازمان جهانی زبان شناسی یا استاد های دانشگاه بپرسید
  در روزگاری که کشور های اروپایی آمریکا و… از نوشتار ترکی استفاده میکنند و حتی ای خط بعنوان خط علمی در جهان مد نظر گرفته میشه، شما حق تحصیل به زبان اجدادمان را ممنوع کرده اید، آیا ظلم کاری نیست که فراماسون ها میکنند؟
  پان ترکیسم یک جریان ناسیونالیسم ترک است که تند روی در ای زمینه کار درستی نیست، من هم تندرو نیستم ولی از امام حسین یاد گرفتم به خاطر حرف حق که میزنم حتی شده خانواده و سرم هم از دستم بره اشکالی نداره
  انکار وجود یک ملت بدترین بلایی هست که میشه بر سر یک ملت آورد

  11+

 56. لطفا نظرات رو درج کنید….ممنون

  0

 57. چرا حرف مفت می زنید تا جایی من سخنرانی های استاد رو گوش دادم ایشون گفتن این دو تا رو قاتی نکنین اینی تو اذربایجانه چیز دیگه س اونی که ماسونها میکنن جیز دیگه به احتمال زیاد شما تکه هایی از سخنرانی را گوش دادین و نتتیجه اشتباه گرفتین یا شایدم با حواس کامل گوش ندادین
  از این اتفاقا برای خود منم زیاد افتاده اما وقتی فیلم یا سخنرانی کامل رو دیدم تجدید نظر کردم

  11+

 58. خداوندشمارا نبخشد که تهمت سفیانی به استاد بزرگ داده اید اینقدر گناه دارید که بصیرت تان را از دست داده اید الذین فی قلوبهم مرض دقیقا شمایید حسابتان با کرام الکاتبین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  (…)

  13+

  • احسنت…
   معلومه کسی که این مقاله رو نوشته تعصب الکی به زبونش داشته
   خدا استاد رو حفظ کنه که داره مردم رو از آگاه میکنه

   21+

 59. من برایتان بسیارمتاسفم استادرائفی پور را نشناخته اید اکثر سخنان هر کس نشان دهنده شخصیت واقعی اوست هر کس با اهل حق در بیفتد ضربه خواهد دید (…)کیلوچنده که چهره منافقانه خود رانشان داد وثابت کرد که مفت خوری بیش نیست

  13+

 60. حرفای چنتادیوونه ک این همه ناراحتی نداره اوتورون بابا اونو

  1+

 61. ممنون از گزارش تحلیلی خوب شما در زمینه نظرات رائفی پور. ( … )

  1+

 62. جناب آقای رائفی پورشما نکته ای در باره فتنه فرمودید که به زعم شما از حوزه علمیه بر می خیزد و آن را تطبیق دادید به آوردن مباحث علمی به کوچه وبازارها. باید خدمت شما عرض کنیم که اشتباه بزرگ شما دراین است که فلسفه را با عقل مساوی دانسته اید و نمی دانید که فلاسفه اسم عقل را دزدیده اند و با مطالب وهمی و غیر عقلی خود در مقابل مکتب عقل و وحی ایستاده اند لذا باید بدانید:

  اولا:فتنه ها همواره از آمیخته شدن مطالب حق وباطل بویژه بین مردم بوقوع می پیوندد وبا پیروی از افرادغیرمعصوم آغاز می شود وشاهد این سخن بیان گوهر بار امیرالمومنین علیه السلام است که می فرمایند:

  أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ‏ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْکَامٌ تُبْتَدَعُ یُخَالَفُ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ یَتَوَلَّى فِیهَا رِجَالٌ رِجَالًا فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ لَمْ یَخْفَ عَلَى ذِی حِجًى وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ لَمْ یَکُنِ اخْتِلَافٌ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَیُمْزَجَانِ فَیَجِیئَانِ مَعاً فَهُنَالِکَ اسْتَحْوَذَ الشَّیْطَانُ عَلَى أَوْلِیَائِهِ وَ نَجَا الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى[۱]

  اى مردم! فتنه‏ ها از پیروى آراء شخصى و نوآورى در احکام الهى آغاز گیرد که با کتاب خدا وفق ندهد. در این فتنه‏ ها است که جمعى به حمایت جمعى برخیزند ودسته بندیها شروع شود. اگر باطل، نقاب از چهره کریه خود می ‏گشود، بر مردم صاحب خرد پنهان نمی ماند. و اگر حق از پیرایه باطل جدا می ‏ماند، اختلافى پدید نمی ‏شد. ولى مشتى حق با مشتى باطل درهم مى‏شوند و با هم به صحنه می ‏آیند. این جا است که شیطان بر دوش هواخواهان خود سوار می شود و مؤمنانى که از سابقه الطاف الهى برخوردار بوده‏اند، از فتنه ‏ها کناره گرفته نجات می ‏یابند.

  حال بیان مبانی صحیح عقلی وحیانی از سوی معصومان علیهم السلام و اصحاب ایشان مانند فضل بن شاذان که کتاب رد بر فلاسفه را نوشته است و سایر علما و آگاهان مانند علامه حلی که فلاسفه را کافر و ضد عقل میداند فتنه گری است یا آمیختن حقایق اسلامی با اباطیل کفار و مشرکان یونان توسط یونان زدگان؟!

  اصولادرروایات بویژه روایات آخرالزمان هرجا واژه فتنه ویا اختلاف آمده است دستی در دوری از مبانی اهل بیت علیهم السلام دارد مثلا فتنه سفیانی ،یا فتنه شام که مردم چند شخصیت غیر معصوم را به عنوان رجل خود ورهبر خود درامور انتخاب می کنندوطریقه خود را از غیر معصوم می گیرند ولی شیعه هیچگاه این کار را نکرده که هر گاه غیر معصومی مانند ارسطو ، افلوطین،ابن عربی و…ویا کسی که مبانی را که از غیر معصوم گرفته است مانند فلاسفه نصب خود کنند واصول وعقایدی را که باید از اهل بیت علیهم السلام بگیرند ازغیر معصوم بگیرند مردم وجامعه که هیچ برنامه هامدیریتی که از غیر معصوم گرفته شده باشد دچار فتنه می شودمانند فتنه اقتصادی.

  ثانیا:باید به شما بگوییم که فتنه اصلی فتنه ای است که همواره همه پیامبران وامامان آن را تبیین کرده اندو خطر آن را گوش زد میداشتند شما که مشغول مباحث مهدویت هستید باید متوجه این مسئله شده باشید و آن فتنه فتنه دجال است اما چرا دجال؟

  چون تفکر خود خدا بینی از زمانهای گذشته از زمان فرعون مصر که انا ربکم الاعلی می گفت تا زمان حلاج که بانگ انا الحقش باعث شد سرش بالای داررود و فتنه آخر که همان خود خدابینی دجال است که با گفتن انا ربکم الاعلی مردم را فریب می دهد وهر کس که افکار خود خدا بینی ،یکی شدن با خدا،فنای در ذات خدا، سنخیت خالق و مخلوق ،انکاردوئیت خالق ومخلوق و….را رواج دهد مردم را آماده پذیرش سخن دجال می کند .

  قال امیرالمونین علیه السلام:

  أَلَا إِنَّ الدَّجَّال‏ ….. یُنَادِی بِأَعْلَى صَوْتِهِ یَسْمَعُ مَا بَیْنَ الْخَافِقَیْنِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّیَاطِینِ یَقُولُ إِلَیَّ أَوْلِیَائِی‏ أَنَا الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى‏ وَ قَدَّرَ فَهَدى‏ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلى‏[۲]

  آگاه باشید همان دجال …با صداى بلندى که جنّ و انس و شیاطین در شرق و غرب عالم آن را می ‏شنوند می ‏گوید:

  اى دوستان من! به نزد من آئید، من کسى هستم که آفرید و تسویه کرد و تقدیر کرد و هدایت نمود من پروردگار اعلاى شما هستم‏

  وحدت وجود فلسفی و عرفانی و یکی دانستن خالق و مخلوق همان فتنه بزرگ است که باید مردم را از آن برحذر داشت و علمای بزرگ ما همواره مردم را آگاه می کردند تا آنحا که برخی جهاد با فلاسفه را واجب میدانستند.

  به عنوان مثال علامه حلی که خود از مسلط ترین افراد بر مباحث فلسفی بوده و برخی کتب فلسفی را شرح و نقد کرده است، درکتاب فقهی خود جهاد با فلاسفه را به جهت انکار ضروریات و قطعیات دین مثل حدوث عالم ـ واجب می داند و می گوید

  الذین یجب جهادهم قسمان:

  مسلمون خرجوا عن طاعه الإمام و بغوا علیه، وکفار، وهم قسمان: أهل کتاب أو شبهه کتاب، کالیهود والنصارى والمجوس وغیرهم من أصناف الکفار، کالدهریه وعباد الأوثان والنیران، و منکری ما یعلم ثبوته من الدین ضروره، کالفلاسفه وغیرهم[۳]

  آنان که باید با آنها جهاد کرد، دو دسته اند: مسلمانانی که از اطاعت امام بیرون رفته و بر او شوریده اند و آنها دو گروه اند: اهل کتاب و کسانی که شبهه اهل کتاب بودنشان وجود دارد مانند یهود و نصاری و مجوس و غیر آنها از کفار مانند دهریه و پرستندگان بت و آتش و نیز منکران ضروریات دینی مانند فلاسفه و غیر ایشان»

  پس می توان نتیجه گرفت کار علما وبزرگان وآگاهان که مبانی انحرافی فلاسفه را بیان می کنندنوعی جهاد است وکسانی که مانع می شوند ویا ترویج وتبلیغ فلاسفه ومبانی آنها را می کنندخود نوعی فتنه گری است.

  البته روایات اخرالزمان که مخالفان امام عصر عج مبانی فلاسفه وعرفا رادارندمی توانید با مشاهده کتب مهدوی ببینید مسائلی مانندمادی نبودن بهشت، جواز تاویلات مختلف از قرآن و…

  ثالثا: اینجاست که باید عالم علم خود را بروز دهد تا جامعه ازگزند اباطیل در امان باشد واگر علما علم خود را برای دور کردن مردم از اباطیل ومسیرهای انحرافی بیان نکنند مورد لعن واقع شده اند البته این کار را هموراه علمای ما انجام داده اندو نگذاشته اند افکار فلسفی وعرفانی ساخته بشر وارد دین شود در حالی که همواره دشمنان تلاش می کردند مردم را به سوی افکار فلسفی وعرفانی سوق دهند.

  إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِی أُمَّتِی فَلْیُظْهِرِ الْعَالِمُ‏ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ[۴]

  هرگاه چیزهایی که جز اسلام نیست در جامعه وامت من وارد شد عالم باید علمش را ظاهر کند واگر علمش را بین مردم بروز ندهند پس لعنت خدا براو.

  رابعا: مگر توحید از اصول دین ما و مهمترین آن به شمار نمی آید و بالاترین اعمال نیست؟!

  مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الصَّادِقَ علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ تَوْحِیدُکَ‏ لِرَبِّکَ قَالَ فَمَا أَعْظَمُ الذُّنُوبِ قَالَ تَشْبِیهُکَ لِخَالِقِکَ[۵]

  محمد بن سماعه گفت:برخی از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام درخواست کردند که به ما بگوید کدام عمل از همه اعمال با فضیلت تر است فرمودند:توحید در باره خداوند وبالاترین گناه چیست ؟فرمودند: خدا را به چیزی شبیه کنی .

  حال اگر کسی معارف حقیقی و وحید ناب را از روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام برای مردم بیان کند چیزی که متاسفانه در جامعه به حاشیه فکنده شده و مهمترین نیاز جامعه برای رفع انحرافات می باشد این آوردن فتنه بین مردم است؟!

  بله اگر کسی معارفی را که کاملا در تضاد با مبانی توحیدی است مانند وحدت وجود خالق ومخلوق،سنخیت خالق ومخلوق،ابتدای وجود نداشتن عالم(قدم عالم) و…بیان کند خواه ناخواه به هرنحوی لشکریان شیطان را برای جلوگیری از شناخت توحید حقیقی از سوی مردم بسیج می کند اینجاست که غبار فتنه همه جا را فرا می گیرد.

  خامسا:یکی از عوامل اصلی بروز فتنه ها در جامعه همانطور که در حدیث آغازین بیان شد یَتَوَلَّى فِیهَا رِجَالٌ رِجَالًااین است که مردم شخصی که معصوم نیست را نصب العین خود قراردهند إِیَّاکَ أَنْ تَنْصِبَ‏ رَجُلًا دُونَ الْحُجَّهِ، فَتُصَدِّقَهُ فِی کُلِّ مَا قَال [۶] شخصیت زدگی خود سبب مهم فتنه است و نباید گفت حالا چون فلان عالم نماز می خواند،عابد است یا انسان مهذبی است پس هر حرفی زده درست است ومردم باید سخنانشان را بپذیرند.مقام معنوی واخلاقی بزرگان جای خود اما مبارزه با بدعتها وظیفه علما ودانشمندان دینی است لذا به همین خاطر است افرادی مثل ملا صدرا را تبعید می کنندوبرخی از افراد را به خاطر افکار انحرافی وبه اعتراف خودشان خلاف ضروریات مکتب طرد کرده ومانع از حضور مردم در جلسات آنها می شوند نه اینکه حالا یک حرف ذوقی زده باشند. برای این قضیه می توانید فتاوای مراجع را در این باره مطالعه نمایید.

  سادسا:مسئله ای که فرمودید برای مناظره وسخن با کفار وغیر مسلمان که قرآن را قبول ندارند باید فلسفه را بخوانیم از شما می پرسیم مگر قرآن واهل بیت علیهم السلام با کفار سخن نمی گفتند؟!

  مگر سخن اهل بیت علیهم السلام ویا حتی قرآن خطابات یا ایها الناس و غیره نداشت یعنی اینها عقلانی نبوده است؟!

  بله سخن قرآن واهل بیت علیهم السلام چیزی جز استدلال وبرهان نبوده است وعلمای راستین و بزرگ ما این مبانی برهانی و استدلالهای معصومانی که تنها باب مجاز اخذ علوم از آنها هستیم و اگر از غیرآنها مانند ارسطو وسقراط وافلوطین وابن عربی و..بگیریم یقینا دچار گمراهی وسرگردانی خواهیم شد مگر نه اینکه فتنه از همین راههای غیر معصوم بر می خیزد

  مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ مِنْ عَالِمٍ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التَّیْهَ إِلَى الْعَنَاءِ(فناء) وَ مَنِ ادَّعَى سَمَاعاً مِنْ غَیْرِ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ بِهِ‏ وَ ذَلِکَ الْبَابُ هُوَالْأَمِینُ الْمَأْمُونُ عَلَى سِرِّ اللَّهِ الْمَکْنُونِ‏[۷]

  امام صادق علیه السّلام فرمود: «کسى که خدا را به دینى معتقد باشد بدون آنکه از عالمى راستگو آن را شنیده باشد خداوند او را دچار گمراهى و سرگردانى منتهى به رنج و زحمت خواهد کرد. و هر که دعوى آموزش کند از غیر درگاهى که خدا آن را براى خلق خود گشوده، پس او مشرک به خدا است و آن درگاه عبارت از همان امینى است که سرّ پنهان خداوند به او سپرده شده است».

  سابعا:چه کسی به کوچه وبازار می کشاند؟! علمایی که برای آگاهی مردم و دوری از قرار گرفتن در فتنه ها علوم حقیقی را که از باب حقیقی آن یعنی اهل بیت علیهم السلام گرفته اند و در بین مردم ترویج می دهند تا آنها را از فتنه های خود خدا بینی و خداشدن دور کنند وپیرو حلاج ها وکسانی که از حلاج دفاع می کنندنشوندو زمانی که کسی بیاید وبگوید انا ربکم الاعلی به دنبال امام حقیقی یعنی مهدی فاطمه عج بروند یا کسانی که می خواهند در کوچه وبازار افکار یونانی وعلومی که از غیر باب آن اخذ شده است ترویج می کنند این برنامه که به نظر ما دستهای خبیث شیطانی ویهودیان پشت پرده آن است وردپای آن وری ها به چشم می خورد و از زمانی که ابن عربی را وارد بلاد مسلمین کرده ویادر زمان طاغوت که فلسفه را وارد جامعه کردند آغاز شده وحالا می خواهند کودکان معصوم ما رانیز وارد این افکار غیر الهی کنند.

  آری شما باید مقداری هم اطلاعات خود رادر باره مسیر و روش اهل بیت علیهم السلام وتوحید ناب وحیانی بالا ببرید تا مکتب تفکیک و فلسفه که در آخر هردو یک حرف را می زنند رادرمقابل هم قرارندهید وبدانید تمام مکاتب وروش ها وافکار بشری چه مکتب فلسفه و عرفان و چه مکتب تفکیک، در مقابل مکتب عقل و وحی قراردارد وبدانید تنها راه راه اهل بیت علیهم السلام می باشد حتی در مواجهه و مناظره با کفار وغیر مسلمان ودر گردابمغالطه همیشگی وبزرگ ادعای واهی تساوی عقل وحکمت با فلسفه و عرفان گرفتار نشوید که در اخرت باید جواب گوی اهل بیت علیهم السلام باشید

  درپایان حتما می دانید این مسیر که معرفی توحید ناب اهل بیت علیهم السلام برای مردم است مسیر منجی بشریت می باشد نه فتنه گری

  لَأُمَلِّکَنَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ لَأُسَخِّرَنَّ لَهُ الرِّیَاحَ وَ لَأُذَلِّلَنَّ لَهُ الرِّقَابَ الصِّعَابَ وَ لَأُرَقِّیَنَّهُ فِی الْأَسْبَابِ وَ لَأَنْصُرَنَّهُ بِجُنْدِی وَ لَأُمِدَّنَّهُ بِمَلَائِکَتِی حَتَّى یُعْلِنَ دَعْوَتِی وَ یَجْمَعَ الْخَلْقَ عَلَى‏ تَوْحِیدِی‏ ثُمَّ لَأُدِیمَنَّ مُلْکَهُ وَ لَأُدَاوِلَنَّ الْأَیَّامَ بَیْنَ أَوْلِیَائِی إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَه[۸]

  مشارق و مغارب زمین را ملک او مینمایم و بادها را براى او مسخر میکنم و گردن‏هاى سخت را براى او رام میسازم و او را بوسائل مسلط مینمایم و بلشگر یارى میکنم و بفرشتگانم مدد میرسانم تا دعوت مرا بلند کند و همه خلق را بر توحید من جمع آورى نماید سپس ملک او را ادامه دهم و حکومت را بدست اولیاء خودم دست بدست بچرخانم تا روز قیامت‏

  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قاتِلُوهُمْ‏ حَتَّى لا تَکُونَ‏ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ‏ فَقَالَ لَمْ یَجِئْ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهِ بَعْدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ لَهُمْ لِحَاجَتِهِ وَ حَاجَهِ أَصْحَابِهِ فَلَوْ قَدْ جَاءَ تَأْوِیلُهَا لَمْ یَقْبَلْ مِنْهُمْ لَکِنَّهُمْ یُقْتَلُونَ حَتَّى یُوَحَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَتَّى لَا یَکُونَ شِرْکٌ[۹]

  امام باقر (علیه السلام) در تفسیر این آیه از قرآن کریم: «و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و یکون الدّین للّه» می فرماید:

  تأویل این آیه هنوز نیامده است. پس زمانی که تأویل آن فرا رسد، آنقدر از مشرکین کشته می شوند تا بقیّه، خدای عزّوجلّ را به آیین توحید پرستش نمایند و هیچ آثاری از شرک باقی نماند، (و این امر در قیام قائم ما، تحقق خواهد یافت).

  بدأ الإسلام‏ غریبا و سیعود غریبا کما بدأ

  [۱] – الکافی (ط – الإسلامیه) / ج‏۱ / ۵۴

  [۲] – کمال الدین و تمام النعمه، ج‏۲، ص: ۵۲۷

  [۳] – تذکره الفقهاء ج ۱ ص۴۰۹

  [۴] – الکافی (ط – الإسلامیه) / ج‏۱ / ۵۴

  [۵] – الأمالی (للطوسی) / النص / ۶۸۷ / [۳۹] مجلس یوم الجمعه السابع عشر من ذی القعده سنه سبع و خمسین و أربعمائه

  [۶] – الکافی (ط – الإسلامیه) / ج‏۲ / ۲۹۸

  [۷] – الغیبه( للنعمانی)، النص، ص: ۱۳۵

  [۸] ابن بابویه، محمد بن على، کمال الدین و تمام النعمه، ۲جلد، اسلامیه – تهران، چاپ: دوم، ۱۳۹۵ق.

  [۹] – الکافی (ط – الإسلامیه) / ج‏۸ /

  5+

 63. سم الله الرحمن الرحیم
  آیا “رائفی پور” ، “سفیانی” است؟
  خوشبختانه این اواخر متوجه شدیم که این فکر که “درحرفهای رائفی پور انحراف وجود دارد “را خیلی های دیگر هم دریافته اند؛ برای مثال طی صحبتی که با جانشین فرماندهی بسیج خوزستان داشتیم ایشان اظهار داشتند که ما طی جلسه ای که با رائفی پور داشته ایم از طرف نهاد بسیج کشوری ایشان را از سخنرانی در دانشگاه ها محروم کرده ایم و بسیج اجازه دعوت ازاین شخص برای سخنرانی را ندارد که ظاهرا رائفی پور به توافقات و قولهای خود عمل نکرده است. این جلسه به صورت ضبط شده نزد سازمان بسیج خوزستان موجود است. ابتدا به نمونه ای از انحرافات این شخص اشاره می کنیم :
  اگر تا به حال تصویر سه بعدی دیده باشید متوجه هستید که هرچه در ظاهر عکس نگاه میکنیم چیزی نمی بینیم ولی وقتی کانون دیدمان را تغییر میدهیم عکس ظاهر میشود؛ برای اینکه منظور ما را متوجه شوید لازم است از بعد دیگری به سخنرانی های رائفی پورنگاه کنید،برای نمونه به مثال های زیر دقت کنید.
  رائفی پور در دقیقه ۳۸:۳۰ از فیلم ضمیمه شیطان را به عنوان مخلوقی که از همه عمر طولانی تری دارد معرفی میکند؛ سپس در دقیقه ۵۱٫۲۰ از همین فیلم عمر طولانی و تجربه امام زمان(عج) را عامل پیروزی ایشان میداند، این دو قسمت در کنارهم ،بدین معنی است که شیطان غالب خواهد شد.
  روح ترساندن مخاطب و بزرگنمایی کابالا یا قبالا درسخنرانی این شخص کاملا مشهود است؛مثلا در دقیقه ۳۰:۱۰ تا ۳۱:۲۰ کاملا بی پرده و مستقیم مخاطب را می ترساند .دقایق ۳۳:۵۰تا ۳۴:۴۵ و۳۶:۲۰ تا ۳۷ را چند بار ببینید وسپس این مطالب را مقایسه کنید با آیه شریفه(ذلکم الشیطان یخوف اولیاء)(آیه ۱۷۵-آل عمران) یعنی کار شیطان ترساندن وگمراه کردن بدین وسیله است، بعد خودتان قضاوت کنید که آیا نیت او خیر است؟ در همین قسمت قضیه آن شخص را که نعوذ بالله روی قرآن ادرار کرده بیان میکند ودر پاسخ به شخصی که شخص گناهکار را لعنت می کند میگوید”میگه خدا لعنتش کنه…نه بابا پسر خوبیه…” با توجه به ادامه سخنرانی متوجه می شویم که شخصی که این گناه را مرتکب شده حتی فرصت توبه هم پیدا نکرده پس چگونه میتواند پسر خوبی باشد؟؟؟ حضرت امیر (ع) سخنی دارند بدین مضمون که “اگر کسی چیزی را دردل خود مخفی کند دروجنات و حرفهای بدون فکراو ظاهرمی شود.” حال ما مثال عینی این حدیث را درشخصیت”رائفی پور”مشاهده می کنیم.
  در دقیقه ۱۱:۲۰ از این فیلم ،داستانی از جنیان تعریف میکند که طبق این داستان جنیان غیب می دانند ولی این با آموزه های قرآن کاملا درتضاد است چرا که شیاطین حتی نتوانستند متوجه مرگ سلیمان شوند وخداوند در قرآن میپرسد “اگر غیب می دانستند چرا متوجه مرگ سلیمان نشدند وذلت راتحمل کردند”
  درجاهای مختلف با تاکید بر روز وحتی ساعت ورود امام خمینی (ره) و مقایسه تاریخ ۲۲ بهمن (۲۲/۱۱) با اعداد اعدادی که ظاهرا نماد شیطان پرستان است سعی دارد غیر مستقیم اینگونه القا کند که انقلاب اسلامی هم با تصمیم کابالاییست ها شکل گرفته است.
  فیلم ۲۰۱۲ که با تحقیقاتی که ما داشته ایم مخصوص ایران ساخته شده ؛ چرا که همانگونه که سعی کرده اند سال ۲۰۱۲ را در ایران پایان تاریخ جهان معرفی کنند در افغانستان روی سال ۲۰۱۴ مانور میدهند؛رائفی پور در راستای این هدف شیطانی درتحلیل این فیلم که به صورت استودیویی ضبط شده، بنری پشت سر خود نصب کرده که روی آن به بزرگترین شکل ممکن عدد۲۰۱۲ نوشته شده است ، از دید روانشناسی این بدین معناست که این شخص از اول تا آخر سخنرانی خود در حال فریاد زدن ۲۰۱۲ است.
  رائفی پور نخست با سخنرانی هایی درمورد شیطان پرستی ، فراماسونری وبررسی نمادهای آنها با انتخاب عنوان “محقق” برای خود به سرعت بین قشر دانشجو جاباز کرد،(دربین سخنان این شخص بارها به ” بنده فقط به عنوان یک محقق….” و الفاظی مشابه بر می خوریم) رفته رفته که همگان متوجه ایرادهایی در سخنرانی او شدند و به انتقاد و سوال از او پرداختند و ایراد گرفتند که موجب تبلیغ شیطان پرستی در ایران می شود؛راعفی پور هم در راستای حفظ شخصیتی محبوب بین دانشگاهیان وجذب افراد بیشتر تغییر استراتژی داد و موضوعات سخنرانی های خود را بیشتر حول مهدویت و آخرالزمان از دید شیعه قرار داد . خود رائفی پور درجواب سوالی بدین تغییر استراتژی اعتراف می کند و میگوید “بنده از عید ۹۰ تا کنون یک کلمه هم از فراماسونری حرف نزده ام”
  آقای رائفی پور در یک سخنرانی درمورد سفارت انگلیس به گونه ای در مورد تسخیر این سفارت سخن می گوید که مخاطب احساس می کند همین الان باید سفارت انگلیس را تسخیر کند، سفارت انگلیس تسخیر شد و پیامد های آن و خسارت سنگینی که بر ایران وارد شد را همه دیدیم. هرچند ممکن است برای حفظ آبرو در سطح بین المللی به ایرادات این کار نپردازیم ولی در قبیح بودن این عمل شکی نیست ؛ به گونه ای که مقام معظم رهبری هم با این کار مخالفت نمودند.این کار بهترین کار در بهترین زمان بنفع روباه پیربود .چرا که انگلیس برای هماهنگ کردن اتحادیه اروپا بر علیه ایران در جلسه روز پنجشنبه بروکسل ، به یک چنین بهانه ای محتاج بود .
  حالا کسی نیست از این آقای “محقق” بپرسد جناب “محقق” شما به چه اجازه ای وبه چه دلیلی مخاطبان خود را برای تسخیر سفارت انگلیس تحریک کردید؟ جمله “بالاخره من آنجا(سفارت انگلیس)را مستراحش میکنم” که رائفی پور آن را بیان کرد؛چه چیزی را نشان می دهد؟ در ادامه این شخص حتی در پی تحریک مخاطبان و بویژه دانشجویان برای تسخیر سفارت آلمان هم بود که ادامه پیدا نکرد. آیا واقعا همانگونه که خود ادعا می کند او فقط یک “محقق” است؟؟؟
  نظر جالبی هم دربین برخی ها در کشور مطرح است که او را “عثمان بن عنبسه” می دانند . “عثمان بن عنبسه ” یا همان “سفیانی” شخصی است که در چهره مقدس نماها ظاهر می گردد ، از نسل عتبه بن ابوسفیان است ، چهره اش سرخ مایل به زرد می باشد ، ذکرش به : « یارب یارب یارب » بلند است ودر هنگام ظهور به واسطه آشنایی اش با احکام اسلامی توانسته عده زیادی از مسلمانان را جذب و گمراه کند.در نهایت این شخص به طرفداران خود می قبولاند که امام زمان هم شخصی مانند باب است و با او می جنگد که البته راهی به جز به جهنم نخواهد یافت.
  دقت کنید به این موضوع که معجزه وار حساب ابجد “علی اکبر رائفی پور ” و “عثمان بن عنبسه “یکسان (۹۰۰) میشود:
  (ع=۷۰) +(ل=۳۰) +(ی=۱۰) +(الف=۱)+( ک=۲۰) +(ب =۲ ) +(ر =۲۰۰ )+(ر=۲۰۰ )+(الف =۱)+( همزه یاع=۷۰ )+(ف =۸۰ )+(ی = ۱۰)+(پ =صفر )+(و =۶ )+(ر =۲۰۰ )===۹۰۰
  ( ع=۷۰ )+(ث =۵۰۰ )+(م =۴۰ )+(الف =۱ )+(ن =۵۰ )+(ب =۲ )+(ن =۵۰ )+(ع =۷۰ )+(ن =۵۰ )+(ب =۲ )+(س =۶۰ )+(ه =۵ )===۹۰۰
  “همزه” و “ع”عدد ابجد یکسان و”پ”فارسی است که عدد ابجدش صفر می شود.خداوند هیچ چیز را بیهوده نمی آفریند “ربنا ماخلقت هذا باطلا…..”و نیز “ذلک ظن الذین کفروا”(این گمان کافران است که فکر میکنند خدا کار بیهوده میکند)و حضرت علی (ع) نیز بیوده از عثمان بن عنبسه نام نمی برد.
  آیا احتمال وجود ندارد این شخص همان سفیانی باشد؟
  جناب رائفی پور به این مطلب که شما را با “عثمان بن عنبسه ” مقایسه می کنند گفته بود:”هرکس اینو گفت بکوبیدش سینه ی دیوار”این مطلب را در مکالمه ی تلفنی که با یکی از دانشجویان داشت گفته بود. این گفتگوی تلفنی به صورت ضبط شده نزد دفتر بسیج دانشجویی موجود است. باز این سوال همچنان مطرح است که آیا یک “محقق” با نیت خالص میتواند اینگونه با مخاطبان خود مکالمه کند؟
  همه ی اینها احتمال مغرض بودن این شخص را شدیدا افزایش میدهد.
  جناب حسن فراهانی که مسئول جنگ نرم نهاد رهبری مرکزی تهران هستند نقد جالبی نسبت به سخنان این شخص داشته اند که در فضای مجازی قابل دانلود است .
  از تکرارکردن این نقدها پرهیز می کنیم وفقط به این موضوع اشاره می کنیم که رائفی پور در جواب این شخص فقط به محکوم کردن او به شهرت طلبی ، توهین وتحقیر این شخص ویکسری توجیهات بی ارزش پرداخته و از مخاطبان خود خواسته که “به این چرندیات گوش ندهند”.
  طرفداران هرچند اندک رائفی پور در دانشگاه ها فکر می کنند که با آموزش نماد ها و افکار شیطان پرستان در دانشگاه ها در حال جهاد در راه خدا هستند و چون اینان اولین گروهی هستند که به این حقایق پی برده اند خود را برتر ازدیگران می دانند و به تحقیر و تمسخر دیگران و بویژه منتقدان رائفی پور میپردازند. نمونه ای از این توهین و تحقیر را میتوانید با یک جستجوی ساده از نام “حسن فراهانی ” در گوگل مشاهده کنید.
  این افراد شدیدا تحت تاثیر القاء جناب رائفی پور که از حدیث جعلی منصوب به حضرت امیر(ع)”هرکس به من کلمه ای بیاموزد مرا بنده ی خود کرده است “قرار دارند و فکر می کنند چون رائفی پور مطالب جدیدی به آنها آموخته حالا مانند برده و بنده ی او باید دین خود را نسبت به این شخص ادا کنند و در همین راستا به تبلیغ این شخص با تکثیر فیلم سخنرانی های او بپردازند . وحتی اگر گناه دیگری هم مرتکب شوند طرفداری از رائفی پور و تبلیغ برای اورا کفاره گناهان خود می دانند.طبیعی است این اشخاص دقیقا مانند خوارج به راحتی حاضر نیستند از افکار خود دست بردارند چرا که اگر این کار را بکنند عملا پذیرفته اند که اساس زندگیشان غلط بوده و کارهایی که موجب بخشش گناهان می دانستند خود گناهی بزرگتر بوده است و حالا باید گذشته خود اعم از بازیچه شدن برای تبلیغ شیطان پرستی را جبران کنند و همچنین یک شکست روانی بسیار سخت را پذیرفته اند که برایشان قابل تحمل نیست ؛ لذا به طرفداری کامل و با تعصب از رائفی پور می پردازند.رائفی پور هم همچنان با سخنرانی های مختلف به جذب طرفدار ادامه میدهد و در پی تشکیل فرقه ای است که مانند او فکر می کنند.
  مخاطبان رائفی پور ابتدا می گفتند “اگر رائفی پور روزی مخالف رهبری ونظام سخنرانی کرد ما با او مخالفت می کنیم؛حال می گویند “اگررهبری یا نهاد رهبری بگوید حرفهای رائفی پور تاثیر منفی داشته ما می گوییم روی ما تاثیر مثبت گذاشته است” ومعلوم نیست بعدها چه بگویند و نمیدانیم مسئولان تا کی می خواهند ساکت بنشینند؟ آیا نمیدانید که چهار هزار نفر از یاران سید خراسانی هم نخواهند توانست امام زمان(عج) را بپذیرند ودرنهایت امام زمان دستور کشتن همه آنها را صادر می کند؟چرا میخواهید در گناه این تفکر انحرافی سهیم باشید؟
  “الذین آمنوایقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاءالشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا”

  7+

  • داداشطرفتو بشناش بعد مطلب بذار

   6+

  • سلام، استاد رائفی پور هر چی که باشن دارن چشم ما رو به روی حقیقت باز میکنن. انتقادهای شما خیلی از قسمتاش اشتباه بود مثل قسمت حروف ابجد. همزه، الف حساب میشه. صفر نیست. و چیزای دیگه
   استاد رائفی پور خیلی از نمادهای شیطان پرستی رو به ما شناسوندن. درسته که مقداری از حرفاشون غلطه ولی از حق نگذریم این انصاف نیست که ایشون رو با سفیانی یکی بدونین. شناسوندن اون نمادها به ما حداقل تاثیرش این بود که از اونا تو زندگیمون استفاده نمیکنیم. مثلا دست شاخدار که توی فیلم و انیمیشن اسپایدرمن استفاده شده بود الگوی خیلی از کودکانه. حداقل میتونیم به کودکان بگیم که این نماد خیلی بدیه. و…
   در رابطه با اون حرف شما که میگین چرا اینجوری صحبت میکنن. ما الان شاهد این هستیم که هیچکدوم از جوونا و نوجوونا (به جز عده ای) سخنرانی های کسایی که همش ادبی و عربی صحبت میکنن رو گوش نمیدن چون خسته کنندس. اونا میخوان با زبون خودشون باهاشون صحبت بشه. الانم شاهد اینیم که حتی بچه های کوچیک توی کوچه ها که بازی میکنن به هم فحش ناموس میدن. چرا به این ایراد نمیگیرین؟ اصلا خود جوونا قبول دارن که هرچی فحش رکیک تر باشه صمیمیت اونا بیشتره! اینو میتونین توی همه ی شبکه های اجتماعی مشاهده کنین. توی این شبکه ها اکثرا جوونا و نوجوونا فعالیت دارن و رنج سنی بیشترشون بین ۱۵ تا ۲۵ ساله. من خیلی از این متنا رو دیدم که میزان صمیمیت رو به رکیک بودن فحش ها نسبت دادن!!
   در ضمن مطمئن باشید که واقعا استاد ازتون نخواسته که ایشونو بزنید! این فقط یه تکیه کلام رایجه! یا راحت تر بگم یه شوخی!
   میگن کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودشو به خواب زده عمرا بیدار نمیشه!
   لطفا چشمتون رو به روی حقیقت باز کنید!

   12+

 64. لطفا نظرقبلی مرانمایش دهید باتشکر

  3+

 65. بیلیندیردی کی هئچ شئی بیلمیر. بو کیشی بوْز و بۇز سؤزجوکلرین بیر بیلیر. گلیر منه فریماسونرئری دن دانیشیر!!!

  8+

دیدگاه شما